Publikováno: 12. 6. 2023

Nově zvolený předseda Odborového svazu ECHO Karel Klusák se v následujícím rozhovoru vyjádřil k sociálnímu dialogu a dalšímu projektu, který společně s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice ČSZE právě začíná. S ohledem na úspěšné zvládnutí dvou předchozích projektů se sociální partneři rozhodli využít nabyté zkušenosti a pokračovat v dalším projektu z programu ESF – zaměstnanost a adaptabilita s názvem „Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír“.

Jak probíhala kolektivní vyjednávání v loňském roce?

Nebyla jednoduchá, trh s energiemi se vlivem války na Ukrajině výrazně změnil, pocítili jsme také dopady vysoké inflace. Na sektorové úrovni byla vyjednávání ještě složitější. Odmítli jsme přitom tezi, že za vysoké ceny energií mohou energetici, dokonce jsme se zaměstnavateli vydali společné prohlášení. Jasně jsme ale deklarovali, že chceme, aby se plnily závazky kolektivních smluv a dopady se nepřenášely na zaměstnance. Požadovali jsme zachování reálných mezd. Nakonec jsme shodu dokázali najít.

V čem vidíte přínos projektu sociálního dialogu, na němž se podílely Odborový svaz ECHO a ČSZE?

Díky projektu jsme vedli odbornou diskusi, spolupracovali jsme, vytvářeli neformální vztahy, a dokázali se dohodnout. Není nic lepšího, než kvalitní a konstruktivní sociální dialog.

Jak bude vypadat kolektivní vyjednávání v letošním roce?

Loňský rok byl mimořádnou situací s dvoucifernou mírou inflace určitým způsobem výjimečný a dopady na zaměstnance byly citelné. Ne všude jsme dokázali vyjednat mzdovénavýšení v souladu s pokrytím inflace. Letošní rok zřejmě nebude příliš odlišný. Predikce nás upozorňují, že míra inflace za letošní rok by mohla dosahovat 13 % (pozn. v dubnu podle ČSÚ představovala 16,2 %). Takže zaměstnanci požadují její kompenzaci. Současně máme signály, že zaměstnavatelé nejsou navyšování mezd ve výši odpovídající míře inflace příliš nakloněni. Letošní kolektivní vyjednávání tak bude pravděpodobně složitější než v loňském roce.

Hovoří se o nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. I to je téma sociálního dialogu.

Je to skutečně problém, který se stále prohlubuje. Už nyní je v některých společnostech nedostatečný počet personálu. Řešíme zastupitelnost zaměstnanců záskoky třeba v době dovolené nebo nemoci. K tomu v loňském roce skončila vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, takže přezkoušení již musí probíhat podle nové zákonné úpravy, což přináší další komplikace.