Publikováno 27. 1. 2023

Pražská energetika hodnotí loňský rok v oblasti výstavby a provozování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily jako velmi úspěšný. Firma hlásí rekordní nárůst ve všech sledovaných parametrech. Spotřeba elektřiny na dobíjecích stanicích v síti PREpoint meziročně skokově vzrostla o 121 %. Narostl také počet registrovaných dobíjecích čipů v držení majitelů elektromobilů, a to o 82 %. PRE eviduje také významný meziroční nárůst počtu dobíjecích stanic.

Pražská energetika dosáhla v minulých dnech významného milníku, když ve své síti PREpoint zprovoznila již 500. veřejnou dobíjecí stanici. Celý rok 2022 byl z hlediska tempa výstavby doslova rekordní, firma loni otevřela téměř 200 nových veřejných dobíjecích stanic, což představuje meziroční nárůst počtu dobíjecích stanic o 53 %. PRE tak potvrdila roli jednoho z tuzemských lídrů ve výstavbě a provozování dobíjecí infrastruktury.

Jubilejní pětistou dobíjecí stanicí v síti PREpoint je dobíjecí HUB u obchodního centra Hornbach na Strakonické ulici v pražské Velké Chuchli. Zde jsou majitelům elektromobilů k dispozici dva dobíjecí hyperchargery Alpitronic, každý o výkonu 150 kW. Do budoucna se zde počítá s modulárním navýšením výkonu na 300 kW. Stanice je již ve zkušebním provozu a bude dodatečně slavnostně otevřena v polovině února.

PRE rozlišuje dva druhy sítí svých dobíjecích stanic: Metropolitní síť (Praha) a Páteřní síť (převážně krajská města a dálnice). V Praze má PRE nyní 370 dobíjecích stanic (z toho 67 rychlých). Zbylých více než 130 stanic připadá na celorepublikovou páteřní síť.

I v roce 2023 se bude Pražská energetika snažit udržet dosavadní tempo výstavby. Letos se chce věnovat především rozvoji metropolitní sítě v Praze. K tomu také bude zásadním způsobem posilovat výkon stávajících dobíjecích stanic. PRE tak opouští hladinu středních výkonů dobíjecích stanic a bude je modulárně navyšovat na rychlé a ultrarychlé.

„Loňské výsledky jasně potvrzují téměř exponenciální růst zájmu o dobíjení v naší síti PREpoint. Loni jsme zprovoznili historicky nejvíce dobíjecích stanic. Navíc významně roste počet zákazníků a s tím i množství odebrané elektřiny pro elektromobily. Letos nás čeká především „zahušťování“ dobíjecí sítě v Praze a tolik očekávané navyšování nabíjecího výkonu stávajících dobíječek u dálnic,“ říká Vojtěch Fried z oddělení Rozvoj elektromobility v PRE.

Celá tisková zpráva zde