Publikováno 8. 11. 2022

Pražská energetika sníží energetickou náročnost svých budov. Zejména jde o regulaci a modernizaci vytápění a osvětlení. Motivem ke snížení spotřeby energií je nejen úspora nákladů, ale především snaha přispět ke stabilitě dodávek energií v zimním období a ke snížení závislosti na fosilních zdrojích.

Pražská energetika rozlišuje celkem tři druhy opatření: edukativní, okamžitá a dlouhodobá. Do první skupiny patří pomyslné „desatero“ pro zaměstnance, tedy seznam hlavních obecných zásad, jak se chovat úsporně. Zaměstnanci jsou například nabádáni k důslednému vypínání svých pracovních počítačů při odchodu ze zaměstnání a k vypínaní dalších elektrických spotřebičů.

Hlavním okamžitým opatřením je omezení vytápění v kancelářích, kam spadá práce administrativního charakteru. Kanceláře budou přes zimu vytápěny maximálně na 20 stupňů Celsia. Přitom každý stupeň navíc by znamenal zvýšení spotřeby o 6 %. PRE také ve svých prostorách zkrátí období topné sezóny, tedy čas, po který je využíváno ústřední vytápění. S tím souvisí i požadavek na předepsané hospodárné nastavení termostatických hlavic na všech radiátorech v kancelářských prostorách. Stranou nezůstane ani omezení teploty na chodbách a v technických místnostech.

Dalším bodem v seznamu okamžitých opatření je omezení osvětlení. Půjde například o regulaci osvětlení ve společných prostorách, jako jsou chodby nebo haly. Zejména bude brán zřetel na noční útlum svítidel. Firma také pro letošní rok počítá s omezením venkovní světelné vánoční výzdoby. Ta bude rozsvícena pouze ve večerních hodinách a na noc následně vypnuta. PRE počítá také s omezením osvětlení ve výlohách svých zákaznických center či odpojení světelného loga na budovách PRE

Na uvedená úsporná pravidla dále navazuje soubor dlouhodobých technických opatření. V prostorách společnosti PRE budou do roku 2024 postupně vyměněny všechny zářivkové světelné zdroje za moderní LED technologie, přičemž tato výměna je nyní už částečně realizována. K tomu se taktéž přidá regulace intenzity osvětlení v prostorách, kde je to smysluplné a možné. PRE také bude ve svých objektech pokračovat v instalaci ekonomických zdrojů vytápění a chlazení, zejména tepelných čerpadel. V plánu je také regulace osvětlení prostřednictvím pohybových čidel ve společných prostorách, chodbách, halách a technických místnostech.

Více informací naleznete zde