Publikováno 18. 7. 2022

Pražská energetika se stala společně s Prahou a ŠKODA AUTO jedním ze signatářů memoranda o spolupráci při výstavbě nabíjecí infrastruktury na území hlavního města. Všechny strany se v něm zavázaly k vybudování 100 ultrarychlých dobíjecích stanic HPC do konce roku 2025. Za tímto účelem byla ustavena pracovní skupina, která má najít ideální lokality pro jejich umístění.  

Množství elektromobilů na silnicích v České republice roste a vyšší počet elektromobilů si vyžádá nové nabíjecí stanice. Dle centrální evidence vozidel je největší počet registrován právě v hlavním městě a jeho okolí. To bude klást na naši dobíjecí infrastrukturu vysoké nároky. „Elektromobilita se v poslední době vehementně rozvíjí. Aby se tento vývoj ubíral smysluplným směrem, musí překonat řadu výzev. Proto vnímáme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně vytvořit prostředí pro další růst,“ vysvětluje Jiří Maláček vedoucí českého zastoupení ŠKODA AUTO.

Více informací naleznete zde.