Publikováno 4. 3. 2022

Český svaz zaměstnavatelů v energetice dlouhodobě spolupracuje se slovenským Zväzom zaměstnavatatel‘ov energetiky Slovenska (ZZES), dobrovolnou zájmovou organizací, která sdružuje zaměstnavatele, zabývající se výrobou a rozvodem elektrické soustavy na Slovensku.

V rámci zintenzivnění spolupráce se dne 1. 3. 2022 v Modre uskutečnilo společné setkání zástupců obou svazů. Diskutovány byly aktuální otázky energetiky, Evropské unie, odborného školství a další témata.