Publikováno: 25. 7. 2023

EG.D v rámci osvěty ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v Praze vytvořili edukační video, které upozorňuje na možné dopady úrazů elektrickým proudem.

Krátký film je volně k dispozici pro učitele, žáky devátých tříd a středních škol. Edukační video v průběhu srpna doplní série pracovních listů pro žáky a učitele, z nichž se dozvědí, jak se nejlépe chovat v blízkosti energetických zařízení a předejít zranění elektrickým obloukem.