Publikováno 10. 2. 2022

Tornádo, které se v červnu roku 2021 přehnalo přes jižní Moravu, zasáhlo stožáry vedení VVN s označením V497 u Břeclavi. Vichřice porazila sedm nosných podpěrných bodů a osmý poškodila. Pro rychlé obnovení dodávek elektřiny provozovatel rozhodl o výstavbě náhradní přenosové trasy. 

Náhradní přenosovou trasu v délce 3 150 metrů vyprojektovali a postavili během 28 dnů zaměstnanci společnosti OMEXOM GA Energo. 

Trasa poškozeného vedení V497 vedla podél stávajícího poškozeného vedení, které křižovalo dálnici D2, proto práce na stavbě náhradní přenosové trasy probíhaly za nejpřísnějších bezpečnostních podmínek. Během 21 dnů se tak podařilo vybudovat náhradní vedení v celkové délce přes tři kilometry, což je nejdelší náhradní přenosová trasa tažená v České republice. Při stavbě bylo použito 33 podpěrných bodů, z čehož 8 stožárů bylo kotevních a 25 nosných. 

Video z výstavby náhradní přenosové trasy můžete zhlédnout zde.