Publikováno: 24. 5. 2023

Na svém IV. Sjezdu v květnu 2023 delegáti OS ECHO zvolili nového předsedu, kterým se stal jeho dosavadní místopředseda za sekci energetika Karel Klusák. Funkci přebírá od dlouholetého předsedy Zdeňka Černého. Jako host se za ČSZE sjezdu zúčastnil předseda jeho dozorčí rady Jiří Staněk.

ČSZE si velice váží dosavadní spolupráce se Zdeňkem Černým, který odborový svaz vedl dvě dekády a očekává, že nový předseda OS ECHO naváže na dosavadní úspěšnou spolupráci při kolektivním vyjednávání. Skutečně fungující a otevřený sociální dialog podporuje a upevňuje důvěru mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Díky němu se v loňském ekonomicky složitém roce podařilo při kolektivních vyjednáváních najít oboustranně akceptovatelný kompromis, který završili v prosinci loňského roku sociální partneři podpisem dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, ačkoliv vyjednávání nebyla jednoduchá, jak pro ČSZE již dříve uvedl nově zvolený předseda Karel Klusák. Vyzdvihl rovněž význam projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“, který v uplynulých třech letech společně realizoval ČSZE a OS ECHO.

Jsme přesvědčeni, že skutečně fungující a otevřený sociální dialog podporuje a upevňuje důvěru mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Vzhledem ke společnému úspěšnému zvládnutí obou předchozích projektů jsme se s OS ECHO rozhodli využít nabyté zkušenosti z předchozích společně realizovaných projektů a pokračovat ve spolupráci na dalším projektu z programu ESF – zaměstnanost a adaptabilita s názvem „Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír“.

Přejeme nově zvolenému předsedovi Odborového svazu ECHO Karlu Klusákovi mnoho pracovních úspěchů v nelehkém období, kdy je třeba řešit mimořádné výzvy s dopady na zaměstnavatele i zaměstnance.