Publikováno 5. 5. 2023

Škodovy salonky v budově Škodova paláce – symbolicky v bývalém sídle českého energetického gigantu – se ve čtvrtek 4. května staly místem podpisu dohody o spolupráci při podpoře a rozvoji technického školství v hlavním městě Praha. Cílem je přiblížit technické školství požadavkům současného trhu práce a koordinovat aktivity rozvoje lidských zdrojů v oblasti energetiky.

Dohodu stvrdili primátor hl. m. Prahy Bohuslav Sobotka, za Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) Richard Vidlička, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka Miloš Kodad a ředitel Střední odborné školy – Centrum odborné přípravy a Gymnázia Josef Ležal.

Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání zejména s ohledem na rozvoj nadstandardních a inovativních kompetencí žáků a pedagogů, které mohou v pražských odborných školách získat.

„Dokladem dobré spolupráce pražských škol se sociálními partnery je právě podpis této dohody o spolupráci, která je nejen zaštítěna nejvyšší autoritou města, ale která vznikla i na podkladě dobré spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti energetiky,“ uvedl radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda.

Vzájemná spolupráce zástupce zaměstnavatelů a škol zřízených HMP je všestranně přínosná. Napomáhá zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání v závislosti na požadavcích trhu práce s využíváním moderních trendů v energetice i elektrotechnice. Propojení školství a praxe na všech úrovních je nedílnou součástí přípravy absolventů na budoucí povolání, kterou obě školy propagují.

„Velmi si vážíme uzavření dohody o spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a oceňujeme podporu odborného vzdělávání ze strany vedení hlavního města. Na území Prahy působí naše členské školy dvě střední a jedna vysoká škola. Podpora je důležitá i proto, že tyto školy patří mezi páteřní školy pro energetický sektor,“ uvedl Richard Vidlička, ředitel a člen představenstva ČSZE.

Obě školy oceňují spolupráci se zřizovatelem i Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, kteří dodávají vzdělávání tolik potřebnou inovativnost, poskytují zpětnou vazbu a celkově přispívají k rozvoji a modernizaci obsahu vzdělávání u všech vyučovaných oborů vzdělání. Právě zmíněná zpětná vazba je důležitým informačním zdrojem pro činnost oborových skupin, předmětových komisí i pravidelných evaluačních seminářů.

Více naleznete zde