Publikováno 31. 1. 2022

„Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě“ je název 17. ročníku odborné konference, která se koná za podpory Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, dne 22. 3. 2022 v Brně. Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu. Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností z odvětví energetiky, diskuse o očekávaném vývoji energetického průmyslu, o nových technologiích a inovacích, a výměna názorů na nové trendy energetických řešení a příležitostí. Zástupci členských subjektů ČSZE mohou využít zvýhodněný účastnický poplatek.

Více informací naleznete na webových stránkách konference.