Publikováno: 20. 10. 2023

Řešitelé projektu Národní centrum pro energetiku II se v září sešli na společném workshopu, jehož cílem bylo navzájem si vyměnit informace, navázat kontakty a hledat řešení pro transformaci tuzemské energetiky. K velmi aktivním účastníkům patřil ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Richard Vidlička, jemuž jsme položili několik otázek.

Posláním šestiletého projektu za 873 milionů korun, který řídí Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO, je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky.

V čem vidíte největší přínos NCE II? Jaká očekávání s projektem spojujete?

Myslím, že projekt může pomoci vyřešit některé aspekty tranzice české energetiky. Za velmi důležité považuji to, že představuje opravdu široký inovační potenciál, ať už jde o oblast řízení sítí, akumulaci energie, teplárenství či likvidace odpadu. Ukazuje se, že spojení mezi akademickou sférou a průmyslem funguje a může přinést řešení, která jsme si ještě nedávno ani nedovedli představit. Na druhou stranu je projekt hodně technicky orientovaný a část nápadů či technologií je testována teprve v laboratořích. My v NCE II bychom měli přispět k tomu, abychom se jednak soustředili na věci, které mají potenciál pro uplatnění v praxi, ale také přihlíželi k jejich ekonomické udržitelnosti. Nemůžeme podporovat řešení, která se nebudou ekonomicky vyplácet.  Musíme se také vyhnout tomu, abychom objevovali objevené. V zahraničí či v jiných tuzemských platformách se řeší podobné věci a bylo by plýtváním sil výzkumy dublovat nebo pracovat na něčem, co už jinde uvádějí do praxe. NCE II mimo jiné ukazuje i to, že když vytyčené směry výzkumu jsou rozumné, firmy jsou schopny do jejich vývoje vložit úsilí i finanční zdroje. 

Zelená dohoda pro Evropu, ale i geopolitická situace zdůraznily naléhavost transformace energetiky a zajištění soběstačnosti ČR v energetických zdrojích. Jak to vnímáte?

Přecházíme z tradiční na moderní energetiku. Takový přechod je náročný, neobejde se bez nových technologií a některé cesty jsou relativně drahé. Proto jakékoliv „zlepšováky“, které přinesou větší efektivitu, této tranzici jen pomohou. Pokud bychom hovořili například o surovinové závislosti Evropy na ostatních kontinentech, nelze asi očekávat, že NCE II bude řešit geopolitický vývoj. Ale geopolitická situace každopádně katalyzuje potřebu hledat nová řešení.

Jste členem Rady NCE II. S jakou motivací jste se této pozice ujal?

Náš svaz sdružuje energetické firmy, vzdělávací instituce, ale i příjemce služeb, tedy zákazníky. Zastupujeme zájmy všech našich členů a domníváme se, že zapojení do NCE II jim může něco přinést. Například naše Rada pro vzdělávání se zabývá obsahem technického vzdělávání, jeho propagací. Snažíme se spojovat vzdělávací instituce s reálným světem, energetickými firmami, což je ostatně i posláním NCE II. Proto jsme tady. 

Jaké konkrétní prezentace vás na semináři zaujaly nejvíce?

Velmi se mi líbily prezentace výzkumů z Centra výzkumu Řež, kde se věnují zcela nové problematice, nevracejí se ke starému. Věci související s ukládáním energie pomohou nám všem. 

Zdroj: Martina Šaradínová, PR Specialista pro VaV 

Více: zde