Publikováno: 12. 6. 2023

Virtuální realita je v energetických firmách v České republice stále zajímavějším benefitem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Hlavní výhodou při přípravě zaměstnance na krizové situace je jeho zaručená pozornost a skutečnost, že si oproti běžnému školení zapamatuje až 80 % informací. A právě využití virtuální reality v BOZP i jiných moderních přístupů nabídnul odborný seminář pod názvem Moderní technologie a další trendy ve světě bezpečnosti práce, který
v Interhotelu TATRA v Kopřivnici uspořádal ve dnech 6. a 7. června Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Tradičního odborného setkání, se zúčastnili také zástupci státní správy, za MPSV ministerský rada Jitka Hlaváčová a vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce Lucie Kyselová. Profesní komoru požární ochrany zastupoval člen představenstva Rostislav Pokluda.

„Naším záměrem bylo představit odborníkům na BOZP z energetiky nejnovější technologie a příklady dobré praxe. Vysoký zájem zaměstnavatelů a zaměstnanců z celé republiky svědčí o aktuálnosti tématu, který je jednou z klíčových oblastí naší činnosti,“ uvedla Kateřina Janatková, garant oblasti BOZP za ČSZE. Součástí jeho aktivit, spolu s šířením informovanosti o trendech v BOZP, je prosazování napříč energetickými odvětvími jednotných principů. Využívá při tom široké know-how a best practices, a to i díky členství v Mezinárodní organizaci pro sociální bezpečnost ISSA a její sekce ISSA pro elektřinu, plyn a vodu.

Moderní technologie v BOZP

Školicí a výcvikové středisko Kočín v Jihočeském kraji je příkladem využití moderních technologií v oblasti BOZP pro činnosti na elektrickém zařízení. Vzniklo jako projekt posílení digitalizace skupiny ČEPS. Technologii navrhla a realizovala Vysoká škola báňská, Fakulta elektrotechniky. Středisko je výjimečné tím, že při výcviku zaměstnanců, kteří provádějí provozní činnosti
s potenciálním nebezpečím úrazu, je využívána virtuální realita. Simulovat lze například pád s jištěním či chůzi po stožárové konstrukci. Již nyní středisko plánuje rozšířit virtuální realitu
o další typy stožárových konstrukcí, identifikaci typických i vzácných závad na stožárových konstrukcích a izolátorových závěsech, simulaci IZS a evakuaci kritických prostor, či zavést 4D simulace s využitím realistických zvuků.

„Proces učení je třikrát rychlejší oproti klasickým postupům. Umožňuje zažít hůře simulovatelné scénáře a nácvik rizikových pracovních postupů v bezpečném prostředí učebny,“ uvedl senior specialista ČEPS Jan Šlemr.

Na přínosy využití prvků umělé inteligence v oblasti BOZP poukázal Jan Šamánek, CEO společnosti Invanta. Podle něho umělá inteligence (AI) chrání celou oblast, nikoliv jen perimetr, dokáže rozpoznávat mezi strojem, materiálem a lidmi, snižuje prostor pro lidskou chybu a nabízí i doplňkové funkce jako je rozpoznávání identity. „Běžně dostupné modely AI uvádějí přesnost rozpoznávání přes 90 procent,“ uvedl Jan Šamánek.

Příkladem úspěšné praxe OMEXOM GA Energo, která je součástí společnosti VINCI, který pro jednoduchou komunikaci se zaměstnanci využívá aplikaci pod názvem JOBka. „Na výběr je více než 30 modulů,“ říká CFO OMEXOM GA Energo Aleš Uldrych s poukazem na potřebu pravidelné a rychlé komunikace bezpečnosti.

Virtuální realitu v oblasti vzdělávání BOZP představila na semináři společnost VR Training. Její didakticky pokročilý vzdělávací systém nabízí nacvičení správných reakcí na krizové situace a rizikové pracovní úkoly v bezpečném prostředí virtuální reality. Martin Kába poukázal na praktické přínosy Virtuální rehabilitační kliniky jako na variantu řešení nedostatečné infrastruktury a dostupnosti rehabilitačních klinik v ČR.

Odborný seminář ČSZE se každoročně uskutečňuje v jiné lokalitě. Letos rozhodnutí padlo na město Kopřivnice, součástí programu se tak stala návštěva automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích. Na místě se jeho účastníci seznámili s tím, jak společnost zajišťuje bezpečnost práce svých zaměstnanců.

„Vážíme si pravidelných účastníků i nových tváří na našem tradičním semináři. I díky zjištěným novinkám a příkladům dobré praxe, ale i osobním setkávání a výměně zkušeností, přispívají ke sdílení poznatků v BOZP,“ doplnila Kateřina Janatková.

Workshop se uskutečnil v rámci projektu Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír, reg. č.  CZ.03.01.03/00/22_001/0001046, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus