Publikováno 20. 2. 2023

Největším rizikem pro budoucnost lidstva je podle žáků našich základních škol a středoškoláků globální oteplování (34 % respondentů), přičemž výrazně více vnímají tento jev jako riziko dívky – 46 %, u chlapců je to 29 %. Za nejlepší způsob řešení energetických potřeb považují mladí lidé využívání obnovitelných zdrojů v kombinaci s jadernými elektrárnami (41,5 %). Ohledně snižování spotřeby a úspor mají u nich největší podporu daňová zvýhodnění energeticky úsporných výrobků a technologií (24 %)

Uvádí to průzkum, který proběhl v rámci vzdělávacího a osvětového projektu Energie – budoucnost lidstva v listopadu a prosinci 2022 v jednadvaceti školách, a který oslovil 1 249 dívek a chlapců ve věku 13 až 18 let. Projekt realizuje ve školách od roku 2000 společnost ČEZ, člen Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE).

Průzkum zjišťoval také vliv přednášek na téma energetické gramotnosti, které projekt podpořil. Ve skupině, která se průzkumu zúčastnila, po absolvování přednášek vzrostl zejména u studujících středních odborných škol zájem o studium a práci v oborech spojených s energetikou. Přibližně 40 % respondentů vyjádřilo zájem o studium a práci v exaktních oborech. Na první místo se dostaly počítačová technika a informační technologie, které vystřídaly strojírenství.

„Pro naplnění strategických cílů v energetice je potřeba dostatek kvalifikovaných odborníků. Tomu je nutné přizpůsobit vzdělávací proces, rámcové vzdělávací programy a zajistit účinnou podporu a propagaci technických oborů,“ uvedl k průzkumu ředitel ČSZE Richard Vidlička. Podle něho se Svazu společně s členskými firmami podařilo nastartovat dialog se školami, výsledkem je například aktualizace dílenských příruček či postupné zapojování odborníků z praxe do vzdělávacího procesu.

ČSZE v loňském roce vydal také edukativní publikaci Energetika kolem nás. „I tímto způsobem propagujeme práci v energetice a seznamujeme čtenáře s technickými novinkami a novými trendy,“ doplnil ředitel Richard Vidlička.

Celý průzkum naleznete zde