Publikováno: 11. 5. 2023

Jak předcházet pracovním úrazům a optimálně nastavit systém hlášení skoronehod bylo tématem Mezinárodního fóra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Lucemburku. Množství malých chyb je totiž  v přímé úměře k počtu vážných úrazů, v případě skoronehod je poměr 1 (vážný úraz) ku 3000 (skoronehod).

Mezi třemi stovkami zahraničních hostů z deseti zemí se fóra jako jediný zástupce ČR účastnil specialista Českého svazu zaměstnavatelů v energetice ČSZE. Akci podpořenou lucemburskou vládou spolupořádala Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost ISSA a její sekce ISSA pro elektřinu, plyn a vodu, jejíž je ČSZE členem.

„Fórum potvrdilo, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti energetiky je téma klíčové pro celý sektor. Ovšem bez zapojení do mezinárodní spolupráce se potřebné úrovně prevence dosáhne jen těžce. Účast České republiky na této mezinárodní akci a zapojení našeho svazu do přípravy na fóru představené publikace o předcházení skoronehod How to Manage Near Misses ukazuje možnosti spolupráce,“ uvedla zástupkyně ČSZE Martina Jaroušková.

Pozornost přítomných vyvolal projekt Vision Zero, který v 90. letech vzniknul ve Švédsku ve snaze snížit počet smrtelných dopravních nehod holistickým přístupem, a který se nyní jako mezinárodní kampaň zaměřuje na bezpečnost práce. „Cílem kampaně Vision Zero je předcházet smrtelným a vážným pracovním úrazům a nemocem z povolání. Její součástí je celosvětová iniciativa implementovat ve firmách vytvořených sedm zlatých pravidel BOZP,“ uvedl pro ČSZE prezident zmíněné sekce ISSA Jens Jühling.

Na fóru se přítomným prezentovala zmíněná publikace o systému registrace skoronehod a jejich předcházení pod názvem How to Manage Near Misses. Na vzniku této praktické příručky s řadou doporučení se podílel ČSZE. „Publikace je úspěšným společným projektem členů naší sekce ISSA. Pokud je mi známo, dosud žádný takový unikátní návod pro firmy neexistuje,“ řekl Jens Jühling.

Mezinárodní sekce ISSA pro elektřinu, plyn a vodu i letos pokračuje ve svých aktivitách, pořádá webináře, a jako jeden z projektů připravuje výukové materiály pro malé děti. Za problém považuje nedostatečný prostor pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Bohužel málokdy je bezpečnost jako učební předmět součástí studia technických škol,“ poznamenal Jens Jühling.

Oblast bezpečnosti práce, včetně vzdělávání a prevence, je pro ČSZE jednou z priorit. Jeho pracovní skupina sleduje činnost Rady vlády pro BOZP, v té či oné míře se podílí na návrzích legislativních norem, pro své členy organizuje semináře, při nichž řeší také evidenci a vykazování skoronehod a dalších ukazatelů v oblasti bezpečnosti. Vydává Informační zpravodaj o pracovní úrazovosti v energetice a do mezinárodních aktivit se zapojuje zejména v rámci sekce ISSA.

Mezinárodní setkání pokračuje v pátek 12. května valnou hromadou ISSA, které se zúčastní i zástupce ČSZE.