Publikováno 18. 2. 2021

Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění COVID-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest. Znění celého dokumentu naleznete zde.