Publikováno 23. 3. 2023

Rekordní počty žádostí i počty připojených obnovitelných zdrojů, ve kterých hrají prim hlavně instalace na střechách průmyslových budov a také domácí fotovoltaické systémy. To je nový solární boom, který zažívá celá Česká republika

Společnost EG.D na svém distribučním území od roku 2018 připojila přes 18 500 obnovitelných zdrojů, z toho 11 500 elektráren v minulém roce. EG.D tak reaguje na obrovský zájem a zavádí a plánuje řadu opatření, která umožní i do budoucna obnovitelné zdroje připojovat a zároveň zajišťovat bezpečné dodávky energií. Jedním z takových kroků je i mapa, která ukáže lokality, kde je možné přetokovou fotovoltaickou elektrárnu připojit.

Mapa připojitelnosti pomůže už při přípravě projektu

Jako první distributor nasazuje EG.D pro zákazníky tzv. mapu připojitelnosti. Jedná se o unikátní online nástroj, který zájemcům o fotovoltaiku umožní zjistit možnosti připojení přímo v místě, kde plánují elektrárnu instalovat. Zákazníci budou mít orientační informaci o možnostech připojení už v první fázi plánování a budou vědět, co mohou očekávat. Minimalizuje se tak možnost zamítnutí žádosti o připojení v průběhu instalace. Mapa zároveň pomůže i instalačním firmám v orientaci při nabídce vhodných typů zdrojů pro jejich zákazníky v dané lokalitě, a dále také pomůže řídit očekávání zákazníků i instalačních firem, zejména by se tak měly eliminovat situace, kdy firmy budou nabízet přetokové zdroje v oblastech, kde to aktuálně není možné. Mapu najdou zákazníci na webu EG.D a bude průběžně aktualizovaná.

Meziroční nárůst žádostí o připojení decentrálního zdroje je 430 %

Aktuální solární boom se liší od toho, který zažívalo Česko před zhruba deseti lety z hlediska typů projektů. Zatímco v minulosti se stavěly hlavně solární parky, takový zvýšený zájem v současné chvíli společnost EG.D neeviduje. Co se ale nezměnilo, je fakt, že zájem ze strany investorů znovu zasáhl jih České republiky, a tudíž výrazně i distribuční území EG.D.

EG.D bude mít letos kapacity na připojení 30 000 fotovoltaik

Obrovskému nárůstu počtu žádostí o připojení fotovoltaik odpovídají i počty žádostí o tzv. uvedení do trvalého provozu (UTP), které je poslední fází připojení solární elektrárny do sítě. I v této oblasti zaznamenala společnost EG.D v minulém roce obrovský nárůst. Doba provedení se v jednotlivých regionech lišila podle náporu žadatelů. Přitom se společnost potýkala s tím, že zhruba 60 % žádostí nebylo kompletních, a vyžadovaly tak další komunikaci se zákazníky, čímž docházelo i k prodloužení procesu.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde