Publikováno: 10. 7. 2023

Střední a východní Evropa se stává unijním lídrem v přípravách výstavby malých modulárních reaktorů (Small Modular Reactors), které by do budoucna měly významně posílit energetickou nezávislost jednotlivých zemí, stabilitu celoevropské elektrické sítě i zásobování elektřinou a teplem v odlehlých lokalitách.

Evropská unie v současné době vyrábí z celkové produkce elektřiny asi jednu čtvrtinu v jaderných elektrárnách.  Třináct z 27 členských provozuje 103 jaderných reaktorů s kumulativním výkonem 100 GWe, přičemž více než polovina jaderné elektřiny se vyrábí ve Francii. Minimálně šestnáct zemí EU v současné době plánuje výstavbu nových jaderných elektráren nebo prodloužení provozu stávajících. Osm zemí zvažuje a zkoumá možnosti výstavby SMR a Rumunsko, Polsko a Česko už mají uzavřené dohody o spolupráci s předními výrobci modulárních reaktorů a předběžně stanovené i lokality a termíny, kde a kdy by první SMR měly být spuštěny.

Rumunská společnost Nuclearelectrica založila společný podnik RoPower Nuclear s globálním lídrem ve vývoji SMR technologií, americkou společností NuScale Power. Nuclearelectrica, která provozuje dva jaderné reaktory v elektrárně Cernavoda a závod na výrobu jaderného paliva v Pitesti, chce SMR využívat především pro napájení kritické infrastruktury, jako jsou zdravotnická zařízení, obranná zařízení, centra pro ukládání digitálních dat nebo klíčové průmyslové podniky. Společnost obdržela 1,2 milionu USD od americké Agentury pro obchod a rozvoj na vyhodnocení potenciálních lokalit pro umístění SMR v zemi. Loni americká vláda přidělila na vývoj SMR v Rumunsku grant ve výši dalších 14 milionů USD přímo společnosti NuScale Power. V současné době je ve hře pro umístění SMR elektrárny VOYGR-6 zejména lokalita bývalé uhelné elektrárny v Doicești.

Polsko, které se hodlá v energetice vymanit ze závislosti na uhlí, plánuje zahájit využívání velkých i SMR jaderných reaktorů. Společnost Polskie Elektrownie Jądrowe chystá výstavbu klasické jaderné elektrárny o výkonu až 3750 MWe mezi obcemi Choczewo, Gniewino a Krokowa na poloostrově nedaleko Gdyně. Měla by být založená na technologii reaktoru AP1000 společnosti Westinghouse Electric a spuštění se podle současných plánů předpokládá kolem roku 2033. Další polská společnost Orlen Synthos Green Energy nedávno oznámila i sedm prvních potenciálních míst pro umístění SMR. Jsou mezi nimi sídla závodů s vysokou energetickou náročností a také lokality, které jsou optimální pro účely systému vytápění. Orlen si pochvaluje zájem místních samospráv a plánuje spuštění alespoň jednoho SMR do roku 2030.

V Česku, které má z východních unijních zemí největší zkušenosti s využíváním jaderných technologií, zajišťuje šest velkých jaderných reaktorů více než jednu třetinu výroby elektřiny. Kromě náhrady bloků v jaderné elektrárně Dukovany a rozšíření JE Temelín jsou nyní ve hře i SMR. Státem kontrolovaná energetická společnost ČEZ uzavřela memoranda o spolupráci v oblasti SMR se společnostmi EDF, Westinghouse, Holtec a KHNP. ČEZ má podepsanou i dohodu, jejímž cílem je průzkum možností nasazení reaktoru 400 MWe firmy Rolls-Royce v Česku. ČEZ vyčlenil pro výstavbu prvních SMR plochu ve svém areálu v Temelíně a ve stádiu úvah jsou i další lokality, zejména plochy po uzavíraných a likvidovaných uhelných elektrárnách.

V únoru letošního roku oznámila ambiciózní plán spustit začátkem 30. let první SMR také v Estonsku tamní společnost Fermi Energia, estonský vývojářský start-up založený v roce 2019. Z nabídky společností GE Hitachi, NuScale a Rolls-Royce byl vybrán reaktor BWRX-300, jehož první nasazení plánuje GE Hitachi v kanadském Darlingtonu.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii definuje SMR jako pokročilé jaderné reaktory
s výkonem do 300 MWe, což je asi jedna třetina výrobní kapacity tradičních jaderných reaktorů. Jejich největší výhodou je ve srovnání s velkými bloky jednoduchost výstavby i provozu, jednotlivé systémy a komponenty jsou vyráběny sériově a jako moduly jsou přepravovány na místo určení
k instalaci. SMR jsou ve srovnání s velkými jadernými zdroji vhodnější k vykrývání výpadků obnovitelných zdrojů energie ze slunce a větru a předpokládá se i jejich větší využití jako zdroje tepla.