Asociace prací pod napětím zahájila svou aktivitu v roce 1992. Pravidelně organizuje konference pro podporu a rozvoj metod v oblasti prací pod napětím – Mezinárodní konference
o údržbě a práci na elektrickém zařízení pod napětím, pod názvem ICOLIM.

Česká republika je prostřednictvím Sekce práce pod napětím řádným členem asociace od roku 2002. Zástupci ČSZE jsou členy odborného týmu LWA.

V roce 2006 uspořádal ČSZE společně s LWA v pořadí již osmý ICOLIM, který se uskutečnil v Praze. Konference se účastnilo celkem přes 400 účastníků a 42 vystavovatelů, převážně zahraničních.

ICOLIM 2022 se bude konat v italském Turíně. Více informací naleznete zde.

ICOLIM 2025 se bude konat v norském Oslu. Více informací naleznete zde.