Asociace prací pod napětím zahájila svou aktivitu v roce 1992. Pravidelně organizuje konference pro podporu a rozvoj metod v oblasti prací pod napětím – Mezinárodní konference o údržbě a práci na elektrickém zařízení pod napětím, pod názvem ICOLIM.

Česká republika je prostřednictvím Sekce práce pod napětím řádným členem asociace od roku 2002. Zástupci ČSZE jsou členy odborného týmu LWA.

V roce 2006 uspořádal ČSZE společně s LWA v pořadí již osmý ICOLIM, který se uskutečnil v Praze. Konference se účastnilo celkem přes 400 účastníků a 42 vystavovatelů, převážně zahraničních. Od roku 2008 se perioda pro konání konference prodloužila na tři roky, kromě delší pauzy z důvodu pandemie COVID-19.

13. ročník konference ICOLIM se uskutečnil ve dnech 15. – 16. 6. 2022 v Turíně.

Další, již 14. ročník se uskuteční v roce 2025 v Oslu. Pevný termín nebyl zatím stanoven. Aktuální informace je možné sledovat zde.