Publikováno 6. 12. 2022

Dne 1. 12. 2022 završili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 6 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně.

Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal předseda představenstva ČSZE Petr Jeník, za odbory dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu energetiků Marta Ctiborová spolu s předsedou Odborového svazu ECHO Zdeňkem Černým.

V rámci letošního kolektivního vyjednávání byla prodloužena platnost KSVS do roku 2025.

Celkový průběh kolektivního vyjednávání potvrdil, že sociální dialog v sektoru energetiky je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.

Celá tisková zpráva zde