Publikováno 2. 12. 2021

Dne 2. 12. 2021 završili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 5 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 až 2023.

Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal předseda představenstva ČSZE Petr Jeník, za odbory dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu energetiků Marta Ctiborová spolu s místopředsedou energetické sekce Odborového svazu ECHO Karlem Klusákem.

Celkový průběh kolektivního vyjednávání potvrdil, že sociální dialog v sektoru energetiky je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a nezměnil se ani v nelehké situaci, ovlivněné pandemií koronaviru COVID-19.

Zajištění sociálního smíru v tomto strategickém odvětví je důležité i pro zvládnutí aktuálních výzev, kterým naše energetika aktuálně čelí.