Publikováno 9. 12. 2020

Dne 9. prosince 2020 završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 4 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 až 2023. Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal předseda představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Petr Jeník a jako zástupci odborů dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu energetiků Marta Ctiborová spolu s předsedou Odborového svazu ECHO Zdeňkem Černým. 

V průběhu celého jednání byly oboustranně předkládány konstruktivní návrhy, reflektující současnou ekonomickou situaci, a již při druhém kole jednání se podařilo nalézt společnou shodu. Výsledkem je KSVS ve znění dodatku č. 4 platná od 1. ledna 2021.