Publikováno 18. 1. 2022

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) patří mezi hlavní témata, kterým se Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost (ISSA) – Sekce elektřina dlouhodobě věnuje.

V současné době ISSA připravuje brožuru k tématu Near Miss (překlad: skoronehoda). Jedná se o aktualizovaný přístup ke snižování rizik a zvyšování bezpečnosti práce. Na zpracování příspěvku do této brožury se podílela Pracovní skupina BOZP při ČSZE.

Již v minulosti se ČSZE na tvorbě odborných publikací podílelo.

ISSA – Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost bylo založeno v roce 1927 jako světová nezisková organizace, která se stala součástí Mezinárodní organizace práce se sídlem v Ženevě. ISSA má přes 320 členských organizací, z více než 160 zemí světa.

Od 1. 1. 1999 je ČSZE řádným členem Mezinárodního sdružení pro sociální bezpečnost – Sekce elektřina a je jediným zástupcem za ČR.