Publikováno: 28. 9. 2023

12. října 2023 pořádá ČSZE v rámci doprovodného programu 64. MSV Brno konferenci s názvem „Energetika kolem nás“, která se bude věnovat klíčovým tématům současného energetického odvětví v České republice. Konference se zaměří zejména na tyto tři aspekty: investice do obnovitelných zdrojů energie, transformace teplárenství a role komunitní energetiky.


Investice do obnovitelných zdrojů

Dosavadní diskuse o investicích do obnovitelných zdrojů energie se soustředila na podporu a rozvoj solárních a větrných projektů v České republice. Je však třeba klást důraz také na vytvoření příznivých podmínek, a to jak finanční podpory pro tuto oblast, tak také nutnost podpory akumulace.


Transformace teplárenství
Dalším klíčovým tématem bude transformace teplárenství směrem k udržitelnějším a efektivnějším technologiím. Diskutovat se bude o nutnosti postupného omezení závislosti na fosilních palivech a přechodu k ekologičtějším řešením.


Role komunitní energetiky
Zásadní část konference bude věnována diskusi o roli komunitní energetiky v současném energetickém sektoru. Bude se řešit problematika zapojení komunitní energetiky do výroby, distribuce a spotřeby energie, v níž stále existuje řada nezodpovězených otázek.


Na konferenci vystoupí významní odborníci v oblasti energetiky a teplárenství, mezi nimi Radim Černý, Petr Fajmon, Martina Krčová, Oldřich Mužík, Martin Panáč, Jiří Vecka, Richard Vidlička a Stanislav Votruba.

Program konference a přihláška ke stažení zde