Publikováno 27. 9. 2021

Na konferenci „Energetika 2021“, konané ve dnech 22. – 23. září 2021 s podtitulem „Poroste význam podnikové energetiky?“, jejíž organizátorem je EGÚ Brno, a. s., vystoupil jako moderátor bloku s názvem „Jaké budou změny v přenosu a distribuci energií?“ Ing. Richard Vidlička, MBA, člen představenstva a ředitel ČSZE.