Publikováno 13. 3. 2023

Univerzitní aula ostravské VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se v pátek 10. března stala místem závěrečného oponentního řízení k projektu Národního centra pro energetiku (NCE), ústavu VŠB-TUO, a schválení. Celková hodnota projektu představuje podle manažerky NCE Sylvy Krčmářové čtvrt miliardy korun, z toho podpora byla 200 milionů korun.

Na oponentní řízení a slavnostní ukončení NCE I se sešli zástupci příjemce VŠB-TUO a poskytovatele Technologické agentury ČR, členové řešitelských týmů, institucí a průmyslových partnerů jako je ČEZ, ČEZ Distribuce, ČEPS, ERŮ a řada dalších.

Na ukončený program z let 2019 až 2022 navazuje nyní NCE II., jehož dílčí projekty podané v rámci výzvy posoudila a schválila Rada centra. Jejím aktivním členem je Český svaz zaměstnavatelů v energetice ČSZE. „Program je šestiletý a zapojit by se do něho mělo více výzkumných organizací a podnikatelských subjektů,“ říká Sylva Krčmářová.

Jedná se deset dílčích projektů, připomeňme technická řešení pro nízkoemisní energetiku, efektivní provoz distribučních sítí, akumulace TES a sCO2, zplyňování odpadů v tavenině soli aj.