Publikováno 21. 2. 2022

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) a Česká bankovní asociace (ČBA) podepsaly memorandum o spolupráci, které se soustředí především na otázky udržitelného rozvoje a jeho financování. Obě sdružení tak společně reagují především na sílící důraz na zavádění principů ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), které se významně dotýkají jak finančního sektoru, tak energetického průmyslu.

Celkově bude prostředí v EU z pohledu udržitelnosti během několika příštích let stále náročnější, a to jak z hlediska předepsaného zveřejňování ESG reportingu, tak z hlediska vládních opatření. Banky musí od letošního roku již celé své portfolio vyhodnocovat i podle pravidel ESG, od roku 2023 se stejná povinnost dotkne všech firem nad 250 zaměstnanců a od ledna 2026 dalších kotovaných malých a středních subjektů.

Na tyto požadavky se české energetické společnosti připravují již nyní. Existuje přitom řada kroků, které mohou podniknout společně s bankami, aby byly připraveny reagovat na nové předpisy a podmínky ESG. Energetické podniky, které integrují ESG do svých strategií, si pravděpodobně povedou mnohem lépe, a budou mít přístup k širším možnostem financování.

„V rámci takzvané taxonomie vznikl seznam ekologicky přijatelných energetických zdrojů, který bude vodítkem pro investory, kterými jsou především banky, fondy či pojišťovny. Ty pak v rámci svých nastavených pravidel ESG politiky budou s menší ochotou a za odlišných podmínek poskytovat financování na výstavbu či modernizaci energetických zdrojů, které nebudou součástí taxonomie. Chceme spojením s bankovní asociací pomoci našim členům zvládnout přístup k dluhovému a kapitálovému financování a lépe tak využívat budoucí obchodní příležitosti“, uvedl výkonný ředitel ČSZE Richard Vidlička.

„Téměř všechny banky působící na trhu projektového financování přijaly či v blízké budoucnosti přijmou politiky udržitelnosti. Ty mohou výslovně předem zakázat poskytování úvěrů na určité projekty, jako jsou například elektrárny spalující uhlí. Navíc uhlíkově náročná odvětví a jejich společenský dopad jsou považovány za rizikovější, vzhledem k tomu, že mohou být ovlivněny negativní změnou zákona nebo vládní politikou. Jako vodítko jsme společnostem již nyní připravili vzorový ESG dotazník, který jim má pomoci se postupně připravit na reportovací povinnosti“, dodala výkonná ředitelka ČBA Monika Zahálková.

Obě strany se dohodly, že budou spolupracovat zejména na energeticko-ekonomických analýzách, ale i při formulaci a navrhování nových legislativních a technických pravidel, dále v oblasti komunitní a průmyslové energetiky a v oblasti vztahů se zainteresovanými státními institucemi.

O Českém svazu zaměstnavatelů v energetice

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. Sdružuje 48 organizací s více než 15 tisíci zaměstnanci. Je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC, Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost ISSA a mezinárodní technické sekce pro práce pod napětím LWA. Více informací na www.csze.cz.

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na www.cbaonline.cz.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.