Publikováno: 11. 1. 2023

Hnědouhelná Elektrárna Chvaletice vyrobila v loňském roce 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Vytvořila tak svůj nový provozní rekord, který odpovídá téměř sedmi procentům celkové spotřeby České republiky, uvedl v tiskové zprávě mediální zástupce elektrárny Petr Dušek. Dosavadní nejvyšší hodnoty výroby pocházely z roku 1981, kdy produkce dosáhla 4,41 TWh, a z roku 2018 s vyrobenými 4,74 TWh elektřiny. Již rok a půl elektrárna funguje bez platné výjimky pro emise rtuti a oxidů dusíku.

„Jen pro představu, naše letošní rekordní produkce odpovídá zhruba třetině spotřeby zemního plynu použitého v České republice v roce 2021 k výrobě elektřiny,“ uvedl generální ředitel elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Elektrárna v tiskové zprávě uvedla, že spaluje výhradně české uhlí, významně pomohla elektrizační soustavě vyrovnat se s energetickou krizí a ušetřit stovky milionů krychlových metrů nedostatkového zemního plynu. „Že máme nakročeno k rekordu, to jsme pozorovali už v letních měsících, kdy bývá výroba minimální a realizují se odstávky kvůli údržbě. Letos jsme však museli jet skoro pořád naplno i přes léto, protože v Česku i celé Evropě prostě nebylo kde brát,“ uvedl správní ředitel elektrárny Marcel Dlask.

Elektrárna už několik let usiluje o výjimku z emisí oxidů dusíku a rtuti. V roce 2020 ji na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Olomoucký soud ji však zrušil. V odůvodnění uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, úředníci z krajského úřadu a ministerstva podle něj nedostatečně zjistili skutkový stav pro celé šestileté období trvání výjimky. Nejvyšší správní soud (NSS) později vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí a vrátil spor k novému projednání. Poté krajský soud přiznal žalobě Hnutí Duha a Frank Bold Society odkladný účinek a následovala ústavní stížnost elektrárny. Po jejím odmítnutí se krajský soud musí problematikou znovu věcně zabývat. Krajský úřad v Pardubicích nyní připravuje aktualizované integrované povolení, které s výjimkou nepočítá.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Má čtyři bloky o celkovém výkonu 800 megawattů (MW) a je jedním z největších výrobců elektřiny v Česku. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vyrábí také teplo pro obce Chvaletice a Trnávka.