Publikováno 17. 3. 2022

Ředitel ČSZE Richard Vidlička a hejtman Ivo Vondrák podepsali dne 17. března 2022 dohodu o spolupráci na rozvoji elektrotechnického školství mezi Moravskoslezským krajem a Střední školou elektrotechnickou, Na Jízdárně 30, Ostrava.

Foto: zleva Ing. Tomáš Führer, ředitel školy SŠE Na Jízdárně 30, Ostrava, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Richard Vidlička, MBA, ředitel ČSZE