Publikováno: 30. 8. 2023

Sdružení velkých spotřebitelů energie zorganizovalo tradiční seminář odborníků z oblasti energetiky a vedoucích zaměstnanců státní správy se zástupci velkých podniků a oborových svazů. Hlavní myšlenkou setkání byla diskuze o dopadech vývoje trhu s energiemi v ČR a okolních státech na investice do energeticky náročného průmyslu, od kterého se očekává dekarbonizace technologických procesů i rekonstrukce vlastních energetických zdrojů.

Program semináře byl rozdělen na dva základní bloky:

Prognóza vývoje bilance nabídky a poptávky po elektřině a plynu a s tím související státní podpora a podnikové strategie rozvoje výroby a dodávek energií

Předpoklady vývoje cen elektřiny a plynu – komoditní složky podle způsobu nákupu a  regulované části v návaznosti na potřebu zajištění funkčnosti distribuční soustavy

Stručné shrnutí prezentací, následné diskuze a z ní vyplývajících závěrů, námětů a připomínek k legislativě budeme publikovat v příštím čísle časopisu Energetika. Článek bude po vydání doplněn i na našich webových stránkách.

Více: zde