Publikováno 11. 3. 2021

Dne 11. 3. 2021 uspořádal ČSZE on-line diskuzní fórum na aktuální téma „Home office v kontextu sociálního dialogu“, které se konalo v rámci projektu „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“.

V případě zájmu o více informací z tohoto diskuzního fóra se prosím obraťte na Ing. Kateřinu Janatkovou – janatkova@csze.cz.