Publikováno: 10. 9. 2023

České vysoké učení technické v Praze patří mezi školy, které začínají nabízet unikátní nový formát osvědčení o absolvovaném kurzu, takzvaný mikrocertifikát. Jako první jej budou moci získat absolventi dvousemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání „Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“.

Už poměrně brzy vstoupí v platnost nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov. Absolventi kurzu celoživotního vzdělávání ČVUT Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovybudou ve výhodě, protože se s předstihem naučí, jak implementovat potřebné úkony v praxi. Směrnice o energetické náročnosti budov, zejména v oblasti naplnění požadavků na „budovy s nulovými emisemi“, by měla začít platit pro veřejné budovy v roce 2027 a pro všechny budovy v roce 2030.

Odborným garantem kurzu a jedním z přednášejících je prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z Fakulty stavební ČVUT, kde se také budou konat přednášky a praktická výuka v laboratořích. „Jsou to právě technická zařízení, která vdechují budovám život,“ říká profesor Kabele. Kurz je podle něj určen širokému spektru zájemců, např. odborníků na vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, kteří však dnes potřebují i znalosti z jiných odvětví. Studující se seznámí také s důležitými aspekty, které přesahují energetickou náročnost, a to například se zdravými podmínkami vnitřního prostředí, požární bezpečností nebo přístupností pro osoby se zdravotním postižením.

Kurz bude v zimním i letním semestru koncipován jako prezenční. „Důvodem, proč se budeme potkávat osobně, jsou laboratoře a experimenty, které budeme provádět, prezenční forma nám však dává i možnost nad jednotlivými tématy diskutovat,“ doplňuje Kabele. Kromě něj budou v kurzu přednášet další špičkoví odborníci z Fakulty stavební, Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.  

Absolventi, kteří splní podmínky pro absolvování kurzu, obdrží mikrocertifikát, tedy osvědčení o úspěšném absolvování kratšího úseku učení s přesnou specifikací získané kompetence. Pokud jsou pro výkon určitých povolání stanoveny kvalifikační předpoklady, mikrocertifikát tyto předpoklady doloží. Takové osvědčení pak může držitel/ka předložit dalším subjektům v oblasti vzdělávání a na trhu práce, a to doma i v zahraničí – jedná se o celoevropsky uznávaný doklad.  

První přednáška zimního semestru se uskuteční 12. října, do kurzu se lze přihlásit už nyní zde: https://czv.cvut.cz/1392-technicka-zarizeni-budov-pro-energeticky-efektivni-a-zdrave-budovy/prihlaska/

K přihlášce a absolvování kurzu přitom stačí středoškolské vzdělání.

Prof. Kabele hovoří o náležitostech kurzu v krátkém videu:

https://www.facebook.com/czv.cvut.cz/videos/841114024289919

Všechny nabízené kurzy celoživotního vzdělávání ČVUT najdete v Portálu celoživotního vzdělávání.