Publikováno 29. 8. 2021

Český svaz zaměstnavatelů v energetice se znovu stal vydavatelem časopisu ENERGETIKA, který vychází od roku 1951 s cílem naplnit strategický záměr vytvořit respektovanou komunikační a znalostní platformu pro český energetický sektor, a podílet se na bezpečné a ekonomicky udržitelné energetické tranzici České republiky. Časopis se věnuje odborným
i populárním tématům z oblasti energetiky a teplárenství, a informuje
o aktuálním dění z významné části energetického sektoru.

V srpnovém čísle naleznete mimo jiné rozhovor s Mgr. Ing. Vítem Kleinem, Ph.D., členem Rady pro elektroenergetiku, který říká, že „Průmyslová revoluce 4.0 bude mít zásadní dopad na strukturu zaměstnanosti na trhu práce“.

Více se dozvíte na webových stránkách časopisu ENERGETIKA.

www.casopisenergetika.cz