Publikováno 8. 1. 2021

V průběhu roku 2020 představenstvo ČSZE přijalo, projednalo a následně schválilo vstup 8 nových členských subjektů. Jedná se o tyto organizace: ARPEX MORAVA, s. r. o.,
AZ Elektrostav, a. s., EGÚ Brno, a. s., Energetický a průmyslový holding, a. s., ENERGON ENERGO, s. r. o., KPP Energy, s. r. o., Union Grid, s. r. o., VČE – montáže, a. s. Členská základna ČSZE je tímto navýšena na celkový počet 45 členských subjektů.