Publikováno: 25. 5. 2023

Nejlepší žáci certifikovaných členských škol ČSZE, zaměřených na energetiku a elektrotechniku, převzali dnes ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT ČR ocenění za úspěšnou reprezentaci školy, které je každoročně udělováno na základě nominace podle interních kritérií.  

Společně s oceněnými žáky se slavnostního aktu zúčastnili také ředitelé členských škol. Diplomy a poukázky na nákup zboží předávali kromě ředitele ČSZE Richarda Vidličky také vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš, náměstek ministra školství Jaroslav Miller a za zaměstnavatele v energetice generální ředitel společnosti PREdistribuce Milan Hampl.  

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy považuje ČSZE za významného partnera pro rozvoj a podporu odborného vzdělávání, který klade velký důraz na kvalitu vzdělávání členských škol. Jedním z důkazů je i každoroční ocenění těch žáků, kteří na školách dosahují nejlepší výsledky. Gratuluji všem oceněným a přeji jim vše nejlepší do dalšího studijního či profesního života. Jsem přesvědčen, že ocenění žáků je také vizitkou samotných škol a jejich pedagogů. Jsme připraveni s nimi i nadále sdílet příklady dobré praxe, které se v minulosti promítly do zastavení systému jednotné závěrečné zkoušky nebo do zavádění standardů a certifikací v odborném vzdělávání,“ řekl vrchní ředitel Jan Mareš.

Ke slavnostní události ředitel ČSZE Richard Vidlička uvedl: „Oceněním chceme zviditelnit odborné technické vzdělávání a podporovat talentované žáky. Zejména v elektrotechnice a energetice je patrná vzrůstající poptávka po pracovnících, chceme žáky a jejich rodiče upozornit na perspektivní moderní obory“.

Setkání zástupců škol  na MŠMT pokračovalo společným jednáním se členy Pracovní skupiny pro odborné vzdělávání o aktuální problematice energetického školství při ČSZE. Součástí programu pro žáky byla možnost vyzkoušet si pilotování letadla Boeing 737 na leteckém simulátoru.

Seznam oceněných žáků elektrotechnických škol

BLAŽÍK MICHAL – SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

HORŇÁK ROSTISLAV – VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka Praha

KALOUS ADAM – SPŠ a VOŠ Kladno

KODEJŠ JAKUB – SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov, p. o.

KURYLOVIČ ALEXANDR – SŠ – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha

MACHO JAN – SOŠ elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou

MATOUŠEK KAREL – SPŠ Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o.

PENC VOJTĚCH – SOU elektrotechnické Plzeň

PLEŠKA VALERIJ – VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň

STOKLASA ŠIMON – SŠ elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.

ŠAFRÁNEK LUKÁŠ – SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové

ŠÍR ADAM – SŠ elektrotechnická a energetická Sokolnice, p. o.

ŠPAČEK MARTIN – SPŠ Třebíč

VOJTÁŠEK JAKUB – SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou

Zájem žáků o obor postupně roste

Nabídka vzdělávání v uvedených technických oborech je dlouhodobě podstatně vyšší než poptávka a kapacit ve středních školách je dostatek. Letošní rok je však kvůli silnému populační ročníku výjimkou, a ne každý žadatel je přijat  ke studiu na  konkrétní zvolené škole.

Podle zjištění ČSZE zájem žáků o studium oborů skupiny 26 Elektrotechnika a energetika postupně vzrůstá. Jak uvádí ředitelé členských škol, řada rodičů začíná vnímat, že technické školy nabízí přípravu jejich dětí na perspektivní povolání, s výhledem na dobré uplatnění na trhu práce a s tím spojené odpovídající finanční ohodnocení.

Absolventi tříletých učebních oborů pokračují v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou nebo jdou do zaměstnání. Naproti tomu absolventi čtyřletých studijních oborů většinou pokračují ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách a do praxe jich přímo nastupuje zhruba pětina.

Spolupráce škol se zaměstnavateli

Díky široce rozvinuté spolupráci odborných středních škol se zaměstnavateli může studium  lépe odpovídat na požadavky trhu práce.

Aby školy udržely krok s vysokými technologickými požadavky, využívají moderní laboratoře a řada z nich má pro výuku i tréninkové polygony. Z valné části jsou tyto polygony využívány rovněž pro další vzdělávání zaměstnanců spolupracujících firem. Odborný výcvik žáků probíhá také na skutečných pracovištích firem, zaměstnavatelé tak žáky již znají, komunikují s nimi, a nabízí jim zaměstnání.

Při slavnostním udělení cen generální ředitel společnosti PREdistribuce Milan Hampl uvedl, že „poptávka po kvalitních absolventech škol v oboru vzrůstá a zaměstnavatelé jsou nuceni intenzivně řešit jejich nedostatek“. „Svět energetiky se výrazně změnil, energetici zejména s IT znalostmi jsou pro obor velmi cenní,“ dodal.