Publikováno: 5. 10. 2023

V úterý 3. 10. 2023 úspěšně proběhla zkouška podpůrné služby Start ze tmy poskytnuté vodní elektrárnou Orlík. Jejím cílem bylo podání napětí na vlastní spotřebu uhelné elektrárny Tušimice 2 a její přifázování k soustavě. Šlo o rozšířenou zkoušku s najetím jednoho bloku elektrárny.

Po úspěšně provedené zkoušce Startu ze tmy v květnu letošního roku, kdy elektrárna Orlík podala napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2 a proběhlo ověření spuštění několika pohonů v elektrárně, se společnosti ČEPS a ČEZ rozhodly vyzkoušet trasu mezi elektrárnami Orlík a Tušimice 2. Tentokrát se jednalo o rozšířenou zkoušku s najetím celého jednoho bloku elektrárny s instalovaným výkonem 200 MW. Zkouška podobného rozsahu proběhla naposledy v roce 2008 na trase Orlík–Chvaletice.

„Ačkoliv je přenosová síť České republiky velice robustní, společnost ČEPS neustále hledá nové způsoby, jak zvýšit zabezpečení jejího provozu. Proto je i v případě nejhoršího scénáře, jakým je rozpad soustavy, připravena na její kompletní obnovu. Pomocí několika vodních elektráren dokážeme obnovit napájení vybraných systémových elektráren a z nich pak dodat elektrickou energii i ostatním zákazníkům,“ říká ředitel sekce Dispečerské řízení ČEPS Miroslav Šula.

„Postupná transformace české energetiky si vyžádá nejen výstavbu nových bezemisních kapacit v čele s jadernými elektrárnami a obnovitelnými zdroji ale také posilování vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky soustavy. Jsme rádi, že naše elektrárny letos už podruhé obstály ve zkoušce připravenosti na obnovu napájení klíčových částí energetické infrastruktury. Zúročují se tak mj. průběžné investice do rychle najíždějících vodních elektráren, které za posledních 15 let činily přes 3,5 miliardy korun,“ dodává Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika společnosti ČEZ.

Pro zkoušku byla vyčleněna separátní trasa mezi elektrárnami Orlík a Tušimice 2, která byla přivedena do beznapěťového stavu kvůli simulaci rozpadu soustavy. Trasa vedla po vedeních 220 kV (provozovaných společností ČEPS) a 110 kV (provozovaných společností ČEZ Distribuce) a postupně po ní byla přivedena elektrická energie vyrobená ve vodní elektrárně Orlík až na vlastní spotřebu elektrárny Tušimice 2, kde dále probíhalo najetí odstaveného bloku. V průběhu zkoušky se měřily a vyhodnocovaly základní systémové veličiny, zejména napětí a frekvence, spolu s?dynamikou přechodných jevů vlivem změny zatížení zapínáním spotřebičů vlastní spotřeby Tušimic. Zkoušku úspěšně zakončilo přifázování najetého bloku elektrárny Tušimice 2 v rozvodně Hradec.

Zdroj: ČEPS