Publikováno 9. 3. 2023

Odborný dvouměsíčník ENERGETIKA pro elektrárenství, teplárenství a užití energie, tedy výrobu a distribuci elektřiny a tepla, si zájemci mohou přečíst také v elektronické podobě. Vydavatel, jímž je Český svaz zaměstnavatelů v energetice, vyslyšel volání čtenářů a rozhodl se tištěnou podobu doplnit digitální formou.

V letošním roce se časopis ENERGETIKA zaměřuje na aktuální témata jako je energetická koncepce, komunitní energetika, teplárenství a plynárenství, jaderná energetika a OZE, úspory energie a životní prostředí, ale i problematiku akumulace, datových center či vzdělávání v oboru. Věnuje se také energetickému hospodářství, elektroenergetice a energetickému strojírenství.

Společným jmenovatelem je letos udržitelnost a odolnost energetiky, což zahrnuje nové technologie, personální zajištění, bezpečnost a cenovou politiku.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oboru, vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi. Je ideálním prostředníkem pro prezentaci nových myšlenek, inovativních výrobků a řešení. Oslovuje instituce, energetické firmy a další společnosti v celé České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.

Odkaz na předplatné v digitální podobě najdete zde

Předplatné v tištěné podobě je k dispozici zde

Další informace o časopisu najdete na adrese casopisenergetika.cz