Publikováno 12. 4. 2023

Odborná konference „Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu“ přilákala na půdu ústecké univerzity UJEP na tři stovky odborníků, zástupce kraje, vládních resortů, energetických společností, akademiky a studenty. Řečníci i účastníci akce se shodli na tom, že region čekají velké energetické výzvy. Strukturálně zasažený Ústecký kraj dosahuje pouze 65% průměr HDP Evropské unie, počet obyvatel klesá, a v nedaleké budoucnosti bude třeba řešit dopady zastavení těžby uhlí a „přímo v těžbě ztrátu několika tisíc pracovních míst“. (Zdroj: Deloitte Advisory).

Kraj má přitom bohatou surovinou základnu včetně lithia v množství, představujícím 6 % celosvětových zásob. V ČR zajišťuje zhruba 80 % těžby hnědého uhlí, fungují zde elektrárny a teplárny, je vhodným regionem i pro větrné elektrárny. Ústecko bylo prvním krajem, který přijal vodíkovou strategii a letos podepsal „vodíkové“ memorandum o spolupráci s Moravskoslezským a Karlovarským krajem.

„Přechod na bezuhlíkovou energii vyžaduje transformaci. Cítíme v tom příležitosti a podle toho upravujeme regionální politiku,“ uvedl hejtman Jan Schiller. Podle něj se kraj zaměřuje na zaměstnanost a vytváření nových pracovních příležitosti, zejména chce posílit technické odborné vzdělávání. Hejtman zmínil podporu vědeckovýzkumných projektů a vstřícnost k příchodu nových technických škol a otevření jejich poboček v kraji.

Také rektor UJEP Jaroslav Kaucký podtrhl význam vzdělávání v energetickém sektoru. „Energetika je pro nás extrémně důležité téma. Máme velké ambice vzdělávací i výzkumné, budeme dokonce připravovat doktorské studium,“ poznamenal.

Technické vzdělávání a potřebu její podpory akcentoval při svém vystoupení rovněž ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Richard Vidlička. „Zájem o technické vzdělávání se u nás v tuto dobu vrací,“ poznamenal. Jen v Ústeckém kraji podle některých údajů energetice působí zhruba 5000 pracovníků. Do budoucna musí ale ČR počítat s rizikem nedostatku lidí v oboru, což řeší celá Evropa.

Navíc se výrazně mění technologie v energetice, v oblasti OZE, vznikají malé modulární jaderné elektrárny, budují se odolnější distribuční sítě. Investice a změny jsou přitom stlačeny do poměrně krátkého období, což stupňuje požadavky na moderní odbornou výuku.

Akcentovat odborné vzdělávání by podle Richarda Vidličky mohl stát také tím, že by do Státní energetické koncepce zahrnul mezi vstupy relevantní aspekty Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

Na konferenci vystoupila řada zástupců členských subjektů ČSZE, např. ČEZ nebo Sev.en, jeho členem je i pořadatelská univerzita UJEP.

Další informace najdete na krátkém video z prvního dne konference.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde