Svaz zaměstnavatelů energetiky Slovenska je dobrovolná zájmová organizace. Je organizací nezávislou, sdružující zaměstnavatele na Slovensku, jejichž předmětem činnosti je výroba a rozvod elektrické energie (případně v kombinaci s tepelnou energií) a s tím přímo spojené činnosti jako je výzkum, výroba, montáž a provoz zařízení pro potřeby energetiky. Svaz sdružuje jak právnické, tak i fyzické osoby ze jmenovaných oblastí činnosti.

Více informací naleznete zde: https://zzes.sk/