Publikováno 28. 6. 2023

Podpis smlouvy o spolupráci s prvky duálního vzdělávání mají za sebou zástupci SPŠ Resslova Ústí nad Labem a ČEZ Distribuce. Jejím cílem je propojit teoretickou výuku s praxí, podnítit
u žáků zájem o energetiku a tím pádem zajistit pro Skupinu ČEZ šikovnou mladou generaci budoucích zaměstnanců. Spolupráce s ústeckou průmyslovkou navazuje na úspěšný pilotní program tohoto typu vzdělávání se SŠE Ostrava, SOŠE Lipník nad Bečvou a SOUE Plzeň-Vejprnice.

„Duální vzdělávání je zaměřeno na propojení teoretické výuky s praxí a vychází z potřeb nadchnout mladé lidi pro energetiku a tím pochopitelně najít mezi nimi naše budoucí zaměstnance. Zjednodušeně řečeno, jedná se o princip střídání školní teorie a praxe v ČEZ Distribuci.  Program přestavuje způsob kontinuálního zajištění a přípravy kvalifikovaných pracovníků na cílové místo. Tím snižuje náročnost při zaučování nových zaměstnanců,“ uvedl během podpisu smlouvy Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce, a. s. Hlavní výhodou přitom je, že na základě vzájemného poznání energetici předem vědí, zda bude mít budoucí spolupráce společný přínos. „Vybraní žáci navíc poznají naši firemní kulturu už během studia na škole a samozřejmě i naše profesionály, kteří jim budou moci předat své znalosti a pomoci tak
s generační obměnou ve společnosti.“

SPŠ Resslova Ústí nad Labem je dlouholetou partnerskou školou Skupiny ČEZ, oba partneři jsou členy Českého svazu zaměstnavatelů v energetice ČSZE, který podobnou spolupráci škol a zaměstnavatelů podporuje. Žáci se mimo jiné pravidelně účastní energetických a distribučních maturit. „Myšlenka, zapojit ústeckou průmyslovku do duálního vzdělávání se setkala s příznivým ohlasem u vedení ČEZ Distribuce
a pochopitelně i kolegů z terénu, kteří jsou ochotni vžít se do rolí instruktorů a provázet je celou praktickou výukou,“ dodal Radim Černý.

Spolupráci s ČEZ Distribucí vnímá za ta léta velmi pozitivně i vedení školy. „Je to perspektivní zaměstnavatel, který má našim žákům hodně co nabídnout z pohledu praxe i v rámci zajímavých motivačních akcí, jako je například právě energetická či distribuční maturita, během nichž patří naši žáci mezi nejlepší. Navíc jsme vždy byli nějakým způsobem propojeni již v dobách bývalé Severočeské energetiky. Jsme rádi, že podpisem smlouvy se opět nastoluje stav, kdy někteří naši absolventi najdou hned po skončení výuky své uplatnění ve Skupině ČEZ,“ kvituje Jaroslav Mareš, ředitel školy.

Duální vzdělávání by se podle něj mělo coby pilotní projekt rozběhnout v září 2023, tedy ve školním roce 2023/24. Bude se týkat maximálně šesti školou vybraných žáků, a to z učebních oborů elektrikář – silnoproud a elektromechanik pro zařízení a přístroje a maturitního oboru elektrotechnika. „Po dobu praktické výuky budou docházet na vybraná pracoviště ČEZ Distribuce, kde jim zkušení instruktoři z řad zaměstnanců společnosti svěří různé úkoly. Pochopitelně je také čeká proškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany,“ uzavírá ředitel školy s tím, že na konci školního roku pak dojde k vzájemnému vyhodnocení a případně prodloužení smlouvy k tomuto programu.