Publikováno: 17. 10. 2023

ČSZE se i v letošním roce zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V rámci doprovodného programu jsme, jako již tradičně, připravili seminář zaměřený na odborné vzdělávání a konferenci o aktuální problematice energetiky a teplárenství.

Seminář na téma Inovace v energetice ve vazbě na odborné vzdělávání se zaměřil zejména na významnou roli odborného školství ve vztahu k rostoucím požadavkům na výchovu nové generace odborníků, ale zazněla rovněž důležitost všeobecného vzdělávání. Na letošním ročníku vystoupila mj. viceprezidentka SPČR Milena Jabůrková a vrchní ředitel sekce odborného vzdělávání MŠMT ČR Jan Mareš, další příspěvky přednesli zástupci zaměstnavatelů a do diskuse se zapojili také ředitelé škol. Naše členské školy zaznamenaly velký nárůst uchazečů o studium. Tam, kde funguje spolupráce zřizovatel – škola – zaměstnavatel, daří se dosahovat dobrých výsledků. Strategie 2030+ je dobrým základem pro rozvoj odborného školství. Absolventi dobrých odborných škol se nemusí obávat o své budoucí povolání, poptávka energetického sektoru po nových zaměstnancích bude i nadále vysoká. V budoucnu budeme čelit klesající populační křivce a je potřeba začít systémově učit žáky novým dovednostem.

Konferenci s názvem Energetika kolem nás navštívilo více než sto registrovaných účastníků. Hlavními tématy byly otázky spojené s připojováním OZE, komunitní energetika, příprava nového tarifního systému a budoucnost českého teplárenství. Na konferenci kromě členky rady ERÚ Martiny Krčové vystoupili také vysocí manažeři energetických firem. O velkém zájmu svědčí i to, že posluchači se aktivně účastnili diskuse a vyměřený čas musel být nakonec prodloužen. Odborné zaměření konference potvrzuje i účast zástupců akademické sféry, což nás velice těší. Pod názvem Energetika kolem nás chystá ČSZE i další akce, které se budou různou formou věnovat aktuálním otázkám české energetiky. Účastníci projevili zájem o uspořádání obdobných akcí ať už v rámci příštího ročníku MSV nebo samostatně organizovaných konferencí a seminářů.

„Letošní ročník MSV Brno byl oproti minulým letům velmi úspěšný z hlediska počtu vystavovatelů i počtu doprovodných akcí. Máme proto velkou radost, že naše odborná konference přilákala velké množství zájemců z řad odborníků i laické veřejnosti a účastníci zcela zaplnili kapacitu sálu. Je to pro nás povzbuzení a současně závazek do budoucna“, říká Martina Jaroušková, která konferenci organizovala.

Stránka s prezentacemi přednášejících je zde.