Publikováno 10. 12. 2021

Český svaz zaměstnavatelů v energetice v tomto roce slaví 30 let své existence. Při té příležitosti jsme připravili souhrnný materiál, který ve svém úvodu představuje působení ČSZE v oblasti energetiky, tep­lárenství a odborného školství vč. souvisejících oborů. Oslovili jsme rovněž některé významné osobnosti, které se podílely nebo dosud podílejí na činnosti ČSZE, aby krátce shrnuly historii Svazu a proces proměny české energetiky,
a Svazu samotného, za uplynulých třicet let. V závěru současný ředitel ČSZE Richard Vidlička nastínil budoucí směřování ČSZE a jeho cíle do dalších let.

V případě zájmu si můžete vyžádat zaslání tištěného materiálu na csze@csze.cz.