Publikováno: 11. 3. 2024

V úterý 5. března se v Bruselu uskutečnil závěrečný „final event“ EU projektu OneNet.  Jednalo se o tříletý projekt v rámci programu H 2020 jehož ambicí bylo získat praktickou zkušenost při implementování balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ a naplnit tak vizi funkčního energetického trhu s flexibilitou a „energy transition“. Do projektu bylo zapojeno 72 partnerů z 16 členských států EU, včetně nejvýznamnějších evropských energetik.

Součástí projektu byl i český demonstrační projekt (CZ DEMO) pod vedením ČEZ Distribuce, jehož se dále účastnily společnosti ČEPS a E.GD, a dále s ČEZ ESCO, E.ON Energie, Schneider Electric, Unicorn a VUT Brno.

CZ DEMO pomohlo naplnit cíle a vize projektu OneNet, když otestovalo platformu pro nefrekvenční síťové služby a tzv. síťový semafor coby centralizovaný nástroj pro sdílení dat týkající se dostupnosti sítě pro aktivaci flexibility ostatním účastníkům trhu. CZ DEMO zastupoval na „final eventu“ vedoucí projektu Václav Janoušek a Jakub Hlavica. Evropské sdružení E.DSO zastupoval Richard Vidlička, který byl účastníkem, panelové diskuse zaměřené na zavádění výsledků projektu do praxe evropských síťových operátorů.

Projekt OneNet se díky svému rozsahu a zaměření stal nejenom důležitým technickým demonstrátorem, ale také zdrojem vstupů pro připravovanou EU legislativu. V oblasti sdílení dat, spolupráce přenosové a distribuční soustavy nebo identifikaci „business“ modelů v oblasti flexibility se jedná o síťové kodexy „interoperability“ a „demand response“. Pro oblast energetického trhu se jedná o revidovanou EU legislativu k market designu. V neposlední řadě přinesl OneNet řadu poznatků k datové architektuře zamýšleného European Common Data Space. Je samozřejmé, že tuhle evropskou legislativu bude nutné dále promítnout na národní úrovni. To bude zajištěno především úpravou příslušných prováděcích opatření, jmenovitě vyhlášek o Pravidlech trhu s elektřinou, o připojení k el. soustavě a o měření elektřiny. V souladu s další připravovanou revizí EU pravidel pro společný trh s elektřinou, která zahrne i oblast flexibility, bude zapotřebí provést i nezbytné úpravy hlavního právního rámce energetického zákona.