Publikováno: 15. 9. 2022

Skupina Sev.en Energy připravuje na Mostecku pět projektů nových fotovoltaických elektráren. Druhý největší producent elektřiny v ČR tak aktivně vstupuje do moderního energetického odvětví. Svoji stávající a aktuálně zcela vytíženou výrobní kapacitu v uhelných elektrárnách tím rozšíří o dalších 130 MW z obnovitelných zdrojů.  

Výkon nových fotovoltaických elektráren představuje 6 % z celkové kapacity fotovoltaik v ČR. Jejich roční výroba se bude pohybovat kolem 130 GWh. Takové množství zelené energie by samo o sobě pokrylo přes
2 % roční spotřeby Ústeckého kraje.

„Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou soběstačnost celého regionu a pomohou České republice k ozelenění elektroenergetického mixu. Budeme tak mít zase o krok blíže k plnění národních dekarbonizačních cílů. Současně je tento projekt důležitou součástí transformace Sev.en Energy, a to zejména v synergii s jejím hlavním transformačním projektem Green Mine,“ říká Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů Sev.en Energy.

Skupina v současné době zpracovává podklady ke stavebnímu povolení pro všech pět projektů, čímž se přibližuje samotnému počátku výstavby ve vybraných lokalitách v okolí měst Most a Litvínov. Nové elektrárny by mohly začít vyrábět v roce 2025.

„Rádi bychom posílili konkurenceschopnost zelené energie z velkých fotovoltaických elektráren. Intenzivně mapujeme prostředí PPA (Power Purchase Agreement) kontraktů s ambicí najít pro tuto energii přímé spotřebitele. Vedeme také jednání s potenciálními investory, kteří se zajímají o přímý kapitálový vstup do tohoto čerstvě resuscitovaného odvětví české energetiky,“ vysvětluje Pavel Farkač. 

Více informací naleznete zde