Publikováno 29. 8. 2021

Sdružení velkých spotřebitelů energie (dále jen SVSE) je od 1. 8. 2021 novou sekcí ČSZE. Garantem Sekce SVSE je Ing. Richard Vidlička, MBA, vedoucím Ing. Karel Šimeček. Činnost sekce spočívá v obhajobě a prosazování zájmů spotřebitelské strany při nákupu energií, zejména elektřiny a plynu. Jedná se především o aktivity v oblasti legislativy, tvorby cen, životního prostředí a ochrany klimatu.

Více informací naleznete na webových stránkách SVSE.

www.svse-csze.cz