Publikováno 30. 3. 2023

Plenární zasedání Evropského parlamentu na svém zasedání dne 30. března 2023 jednalo o dalším výrazném omezení používání izolačního plynu SF6 v energetických zařízeních, který slouží rovněž jako zhášecí medium a je součástí elektrických rozvoden a dalších elektrických zařízení. ČSZE v té souvislosti upozornil, že návrh povede k tomu, že by se část funkčního zařízení musela přestat používat bez ohledu na jeho životnost. Jsme přesvědčeni, že tento krok by vedl k nadměrným výdajům, a navíc náhradu stávajících technologií nelze v krátkém čase bezpečně realizovat. Proto jsme se spojili s předními evropskými asociacemi, svazy a energetickými společnostmi, a ve společném prohlášení upozornili na možná rizika a dopady.

Výsledkem je, že poslanci evropského parlamentu přehodnotili svůj postoj a rozhodli, že JE MOŽNÉ stávající zařízení, využívající fluoridový izolační plyn SF 6 nadále používat, udržovat a opravovat po celou dobu jeho životnosti.

Evropský parlament nicméně počítá se zákazem používání tohoto plynu u nových zařízení na hladině vysokého napětí až do 52 kV. Na hladině VVN bude i v budoucnu možné pořizovat přístroje a zařízení izolovaná plynem SF6, pokud o to jednotlivé členské státy požádají.

Naše aktivita ještě nekončí, připravujeme další doplňující společnou pozici pro Evropskou radu a o dalším vývoji Vás budeme informovat. Je potěšující, že náš hlas v EU nezapadá.

Prohlášení zde

Cross industrial join letter on F-gass zde

Zdroj zde