Publikováno 20. 3. 2023

Pražská energetika zařadí od 15. března do své nabídky dva produkty, které budou mít cenu nižší, než jsou současné vládou zastropované ceny energií. Půjde o nabídku s fixací ceny, a to jak v oblasti dodávek elektřiny, tak i plynu. Produkty ponesou název PRE PROUD FIX a PRE PLYN FIX.

Smlouvu se zafixovanou cenou budou moci uzavřít nově příchozí zákazníci a také skupina stávajících zákazníků, kterým končí dřívější smlouva s fixací ceny. Smlouvy s fixovanou cenou budou uzavírány na období necelých dvou let, tedy do konce roku 2024.

Zafixovaná cena za jednu kilowatthodinu silové elektřiny bude u nejběžnější distribuční sazby D02d činit 4,74 Kč bez DPH. Zákazníky, kteří elektřinou ohřívají vodu a topí, vyjde jedna kilowatthodina ve vysokém tarifu na 4,64 Kč, v nízkém tarifu pak na 4,44 Kč. V případě fixované ceny plynu nabídne PRE zákazníkům cenu 2,08 Kč za kilowatthodinu, tedy na jedné megawatthodině o 420 korun méně, než je současná zastropovaná cena bez daně.

Nová nabídka cílí na konzervativního zákazníka, který chce mít jistotu garantované ceny na určité období. Dále pak na zákazníky obávající se případného dalšího nárůstu cen energií

Pokud se energetický trh bude i nadále ubírat pozitivním směrem a dojde k dalšímu poklesu cen, jak mnozí analytici očekávají, tak PRE připraví pro zákazníky další produkty s odpovídající cenou.

Více informací naleznete zde