Publikováno: 7. 12. 2023

Dne 7. 12. 2023 završili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 7 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal místopředseda představenstva ČSZE Pavel Elis, za odbory dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu energetiků Marta Ctiborová spolu s předsedou Odborového svazu ECHO Karlem Klusákem.

V rámci jednání vyjednávacích týmů, byl dohodnut dodatek č. 7, který obsahuje příspěvek na penzijní připojištění, který nově náleží již po jednom roce trvání pracovního poměru, nárůst mzdových tarifů, zvýšení příplatku za práci v obtížných pracovních podmínkách, zvýšení příplatku za práci v noci a nárůst odměn za pracovní pohotovost.

Celkový průběh kolektivního vyjednávání potvrdil, že sociální dialog v sektoru energetiky je dlouhodobě na velmi dobré úrovni.