Mezinárodní sdružení pro sociální jistoty je celosvětově vůdčí mezinárodní organizací pro instituce, vládní orgány a úřady, které se zabývají sociálními jistotami.

ISSA dosahuje výjimečných výsledků v sociálním zabezpečení, které představuje mezinárodně uznávané profesní standardy. Poskytuje svým členům odborné znalosti, služby
a podporu rozvoje dynamických systémů sociálních jistot a příslušné politiky.

  • Členská základna: ISSA poskytuje exkluzivní členskou základnu a podporuje spolupráci a výměnu pomocí společenských akcí a sítí expertů.
  • Znalosti: ISSA vypracovává profesní standardy, provádí výzkumy a analýzy, poukazuje na osvědčené postupy a poskytuje data o systémech sociálního zabezpečení ve 177 zemích.
  • Služby: ISSA poskytuje praktické služby a podporu pro správu sociálního zabezpečení.
  • Inovace: ISSA podporuje inovační přístupy k posílení správy, k prevenci rizik a k řízení provozu.
  • Propagace: ISSA podporuje celosvětové angažmá k podpoře sociálního zabezpečení.

ISSA byla založeno v roce 1927 pod záštitou Mezinárodní organizace práce a sdružuje více než 320 členských institucí ze 160 zemí světa.

Více informací naleznete zde: https://ww1.issa.int/