Publikováno 17. 5. 2023

Dne 16. května 2023 proběhla řádná Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), jejímž hlavním bodem byla volba členů orgánů Svazu. Prezidentem SP ČR na období do roku 2027 byl zvolen Jan Rafaj. Delegáti Valné hromady zároveň jednomyslně zvolili dosavadního prezidenta Jaroslava Hanáka čestným členem SP ČR.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) je dlouholetým kolektivním členem SP ČR a v jeho strukturách zastupuje zájmy energetického sektoru České republiky. Přivítali jsme, že mezi strategické cíle SP ČR náleží agendy, které ČSZE dlouhodobě prosazuje, jako například fungující trh práce, kvalitní systém vzdělávání a posílení energetické infrastruktury. Za pozitivní považujeme, že ve volbách uspěli také dva kandidáti nominovaní Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

Přejeme novému vedení SP ČR mnoho úspěchů a vytrvalost při podpoře českého průmyslu a těšíme se na další spolupráci.