aktuality

Soutěž E.ON Energy Globe zná šest finalistů nejlepšího ekoprojektu: Vítěze vybere veřejnost

1. 6. 2023

Už patnáct let chodí pořadatelům soutěže E.ON Energy Globe v prvních měsících roku přihlášky do prestižní tuzemské ekologické soutěže. Ani letošek nebyl výjimkou. Odborná porota hodnotila téměř 140 projektů zaměřených na ekologii a udržitelnost a vybrala pět finalistů, kteří se společně s šestýmvíce

Český svaz zaměstnavatelů v energetice ocenil nejlepší žáky svých členských škol

25. 5. 2023

Nejlepší žáci certifikovaných členských škol ČSZE, zaměřených na energetiku a elektrotechniku, převzali dnes ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT ČR ocenění za úspěšnou reprezentaci školy, které je každoročně udělováno na základě nominace podle interních kritériívíce

Odborový svaz ECHO zvolil nového předsedu, ČSZE očekává kontinuitu sociálního dialogu

24. 5. 2023

Na svém IV. Sjezdu v květnu 2023 delegáti OS ECHO zvolili nového předsedu, kterým se stal jeho dosavadní místopředseda za sekci energetika Karel Klusák. Funkci přebírá od dlouholetého předsedy Zdeňka Černého…více

Záznam webináře: Regulace EU a kybernetická revoluce v energetice

18. 5. 2023

Webinář na téma:  „Podporuje regulace EU kybernetickou revoluci v energetickém sektoru?“, který společně pořádalo evropské sdružení poskytovatelů chytrých energetických řešení ESMIG a E.DSO, zastupující evropské provozovatele distribučních soustav pro jednání…více

Energetika má své místo v novém vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR

17. 5. 2023

Dne 16. května 2023 proběhla řádná Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), jejímž hlavním bodem byla volba členů orgánů Svazu. Prezidentem SP ČR na období do roku 2027 byl zvolen Jan Rafaj. Delegáti Valné hromady zároveň jednomyslně zvolili…více

Mezinárodní fórum v Lucemburku za účasti ČSZE řešilo projekt Vision Zero a skoronehody

11. 5. 2023

Jak předcházet pracovním úrazům a optimálně nastavit systém hlášení skoronehod bylo tématem Mezinárodního fóra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Lucemburku. Množství malých chyb…více

Odborné školy a zaměstnavatelé v energetice podepsali spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy

5. 5. 2023

Škodovy salonky v budově Škodova paláce – symbolicky v bývalém sídle českého energetického gigantu – se ve čtvrtek 4. května staly místem podpisu dohody o spolupráci při podpoře a rozvoji technického školství v hlavním městě Praha…více

Transformace teplárenství hlavním tématem olomoucké konference

27. 4. 2023

Cenové otřesy loňského roku vedly k enormnímu zájmu o připojení k centrálnímu zásobování teplem, zaznělo na dvoudenní konferenci Dny teplárenství a energetiky v Olomouci. Účastní se jí i řada členů a zástupců ČSZE…více

Teplárna Otrokovice získala ocenění za využití odpadního tepla s akumulací

26. 4. 2023

Teplárenské sdružení České republiky na 29. Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci ocenilo 26. dubna Projekty roku 2022.  V kategorii rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zvítězila Teplárna Otrokovice, která je řádným členem ČSZE…více

Projekt sociálního dialogu v energetice zmírnil konflikty

25. 4. 2023

Po třech letech skončil projekt „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“, který realizoval Český svaz zaměstnavatelů v energetice a Odborový svaz ECHO. Představoval desítky…více

Zástupci tepláren se sešli k diskusi

20. 4. 2023

Připravované směrnice Evropské unie o účinnosti obnovitelných zdrojů a energetické náročnosti budov, ale také systém obchodování s emisními povolenkami a jejich rozšiřování na další odvětví, připravenost na solární boom…více

Vystoupení ředitele ČSZE na konferenci Budoucnost Ústeckého kraje

19. 4. 2023

Během dvou dnů odborné konference „Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu“ přednáškovými sály prošlo 450 účastníků a vystoupilo na ní 50 řečníků. Akce proběhla ve dnech…vice

Jaderná energetika v Evropě

17. 4. 2023

Řada evropských zemí sází na jadernou energetiku, vidí v ní čistý a bezpečný zdroj elektrické energie. Půjde o nezbytnou součást moderního energetického mixu v Evropě. Některé evropské státy plánují vedle velkých jaderných zdrojů rozvíjet také projekty malých modulárních reaktorů…více

Budoucnost Ústeckého kraje: vzdělaní energetici

12. 4. 2023

Odborná konference „Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu“ přilákala na půdu ústecké univerzity UJEP na tři stovky odborníků, zástupce kraje, vládních resortů, energetických společností, akademiky a studenty. Řečníci i účastníci akce se shodli na tom, že region čekají velké energetické výzvy. Strukturálně zasažený…více

ISSA – příspěvek ČSZE do průvodce „How to Manage Near Misses“ k problematice BOZP

5. 4. 2023

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří mezi hlavní témata, kterým se Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost (ISSA) – Sekce elektřina, plyn a voda, dlouhodobě věnuje. Sdružení ISSA právě vydalo průvodce „How to Manage Near Misses“. Jedná se o aktualizovaný…více

Velcí spotřebitelé energií omezili vlastní výrobu energie z plynu

4. 4. 2023

V loňském roce velké podniky v ČR výrazně snížily spotřebu zemního plynu pro vlastní výrobu energie. Průmysl omezil výrobu v plynových kogeneračních jednotkách ve prospěch jiných energetických zdrojů. Současně se zvýšilo využití obnovitelných zdrojů…více

Prodloužení provozu zařízení využívající fluoridový izolační plyn SF 6 po dobu jejich životnosti

30. 3. 2023

Plenární zasedání Evropského parlamentu na svém zasedání dne 30. března 2023 jednalo o dalším výrazném omezení používání izolačního plynu SF6 v energetických zařízeních, který slouží rovněž jako zhášecí medium a je součástí elektrických rozvoden a dalších elektrických…více

Sezona Uhelného safari začíná

30. 3. 2023

Za několik dnů vstupuje do nové sezony letošní ročník Uhelného safari a Energytour. Zájemci z řad veřejnosti se opět budou moci podívat do provozů a prohlédnout si rekultivované plochy kolem těžebních lokalit skupiny Sev.en. Své brány otevřou rovněž elektrárny a teplárny patřící…více

Evropa se dohodla na zvýšení počtu dobíjecích a čerpacích stanic

28. 3. 2023

V nadcházejících letech bude v celé Evropě rozmístěno více dobíjecích a čerpacích stanic pro alternativní paliva, což odvětví dopravy umožní výrazně snížit svou uhlíkovou stopu v návaznosti na předběžnou politickou dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem ze dne 28. března. „Dohoda vyšle jasný signál občanům a dalším zúčastněným stranám…více

ČSZE vítá spuštění mapy připojitelnosti FVE, ale upozorňuje na limity distribučních soustav

23. 3. 2023

Společnost EG.D jako první distributor v Česku nasazuje pro zákazníky tzv. mapu připojitelnosti. Jedná se o online nástroj, který zájemcům o fotovoltaiku umožní zjistit možnosti připojení přímo v místě, kde plánují elektrárnu instalovat. Minimalizuje se tak možnost zamítnutí žádosti o připojení v průběhu instalace…více

Mapa připojitelnosti pomůže zákazníkům při plánování jejich fotovoltaické elektrárny

23. 3. 2023

Rekordní počty žádostí i počty připojených obnovitelných zdrojů, ve kterých hrají prim hlavně instalace na střechách průmyslových budov a také domácí fotovoltaické systémy. To je nový solární boom, který zažívá celá Česká republika. Společnost EG.D na svém distribučním území…více

Skupina ČEZ zintenzivní aktivity při úsporách vody. Jako první v ČR se připojila ke globální iniciativě OSN zaměřené na snižování spotřeby

22. 3. 2023

Skupina ČEZ se jako první česká společnost přihlásila k CEO Water Mandate, zvláštní iniciativě generálního tajemníka OSN a podnikové platformy Global Compact. Členstvím v této iniciativě se ČEZ přihlašuje k závazku řešit ochranu vody komplexně, ve spolupráci s Organizací spojených národů…více

PRE nabídne zákazníkům produkty s fixací ceny pod vládním „stropem“

20. 3. 2023

Pražská energetika zařadí od 15. března do své nabídky dva produkty, které budou mít cenu nižší, než jsou současné vládou zastropované ceny energií. Půjde o nabídku s fixací ceny, a to jak v oblasti dodávek elektřiny, tak i plynu. Produkty ponesou název PRE PROUD FIX a PRE PLYN FIX…více

Projekt za 370 milionů propojil výzkum s průmyslem a energetikou

15. 3. 2023

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB–TUO hostilo druhý březnový pátek vzácné hosty. Do kampusu se sjeli zástupci Technologické agentury ČR, výzkumných organizací a průmyslových partnerů a podniků, aby se zúčastnili závěrečného oponentního řízení Národního centra pro energetiku…více

SŠEE v Sokolnicích má jedinečné výukové ON-Voltage Centrum

14. 3. 2023

Škola plná energie je slogan Střední školy elektrotechnické a energetické SŠEE v Sokolnicích na brněnsku. Poukazuje na tradici téměř 30 letého vzdělávání pro energetiku, ale i energii ke změnám, které školu drží na špici s novými technologiemi. Dokládá to rozhodnutí vybudovat moderní výcvikový polygon ON-Voltage Centrum…více

Energetický projekt NCE I skončil, startuje NCE II

13. 3. 2023

Univerzitní aula ostravské VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se v pátek 10. března stala místem závěrečného oponentního řízení k projektu Národního centra pro energetiku (NCE), ústavu VŠB-TUO, a schválení. Celková hodnota projektu představuje…více

Publikace Energetika kolem nás zamíří do škol

13. 3. 2023

Některé školy a vzdělávací instituce obdrží moderní publikaci Energetika kolem nás, kterou vydal Český svaz zaměstnavatelů v energetice. V současnosti žádná jiná tištěná publikace u nás nenabízí…více

Rozhovor s výkonným ředitem COGEN Czech

10. 3. 2023

„Klíč je v synergii různých zdrojů“, říká Milan Šimoník, výkonný ředitel sdružení COGEN Czech…více

Časopis ENERGETIKA také digitálně

9. 3. 2023

Odborný dvouměsíčník ENERGETIKA pro elektrárenství, teplárenství a užití energie, tedy výrobu a distribuci elektřiny a tepla, si zájemci mohou přečíst také v elektronické podobě. Vydavatel, jímž je Český svaz zaměstnavatelů v energetice, vyslyšel volání čtenářů a rozhodl se tištěnou podobu doplnit digitální formou…více

Vize Skupiny ČEZ

9. 3. 2023

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou a spolehlivou energii pro české domácnosti, firmy a instituce a zároveň fungovat v souladu s okolní přírodou tak, aby zachovali naši krajinu budoucím generacím co nejčistší…více

Povinnosti z vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory – zdroje elektřiny uvedené do provozu v roce 2012

9. 3. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejňuje podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie, vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobě elektřiny a jejím provozu…více

TZ ČSZE – Rychlý zákaz izolační technologie s F-plynem by pro energetiku EU byl problém

2. 3. 2023

Zástupci evropské energetiky se hlásí k evropským klimatickým a energetickým cílům Evropské unie. Ovšem návrh Evropské komise urychlit zákaz využívání technologie izolačního plynu obsahující fluorid sírový (SF6) vyvolal…více

ČEPS představuje MAF CZ 2022. Hodnotí možné scénáře vývoje elektroenergetického sektoru v ČR do roku 2040

1. 3. 2023

Provozovatel přenosové soustavy představil dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2022), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a identifikuje možná budoucí rizika…více

Mladí lidé preferují mix OZE a jádra

20. 2. 2023

Největším rizikem pro budoucnost lidstva je podle žáků našich základních škol a středoškoláků globální oteplování (34 % respondentů), přičemž výrazně více vnímají tento jev jako riziko dívky – 46 %, u chlapců je to 29 %…více

XXVIII. ročník Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických škol

9. 2. 2023

V Praze se konal XXVIII. ročník Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických škol, který organizovala Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium, ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice...více

ČEZ Prodej sníží ceny elektřiny i plynu, zákazníci ušetří i tisíce korun ročně

9. 2. 2023

Velkoobchodní ceny energií klesají, společnost ČEZ Prodej plní svůj závazek a zlevní některé produkty. Největší dodavatel energií v Česku upraví ceníky fixací u elektřiny i plynu. Ceny se dostanou výrazně pod cenové stropy, zejména u plynu, kde cena...více

PRE zprovoznila již 500. dobíjecí stanici pro elektromobily

27. 1. 2023

Pražská energetika dosáhla v minulých dnech významného milníku, když ve své síti PREpoint zprovoznila již 500. veřejnou dobíjecí stanici. Celý rok 2022 byl z hlediska tempa výstavby doslova rekordní, firma loni otevřela téměř 200 nových veřejných dobíjecích stanic, což představuje meziroční nárůst…více

V příštích 10 letech nabere ČEZ do jádra cca 2 600 lidí

26. 1. 2023

V průběhu roku 2022 největší česká energetika nabrala celkem 1 212 nových pracovníků, tedy podobně jako o rok dříve. Každý šestý nově příchozí nastoupil do oblasti jádra, které přilákalo oproti roku 2021 i více žen. V příštích deseti letech ČEZ nabere do stávajících jaderných elektráren a do týmů...více

Do motivačního programu k úsporám elektřiny se přihlásilo 59 tisíc zákazníků PRE

20. 1. 2023

Pražská energetika vyhodnotila první fázi svého úsporného programu pro zákazníky s názvem Prémie. Domácnost, která v zimní topné sezóně meziročně sníží svoji spotřebu elektřiny, dostane od PRE finanční prémii. Zapojit do akce se mohli zákazníci tak...více

Elektrárna Chvaletice vloni vyrobila rekordní množství elektřiny

11. 1. 2023

Hnědouhelná Elektrárna Chvaletice vyrobila v loňském roce 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Vytvořila tak svůj nový provozní rekord, který odpovídá téměř sedmi procentům celkové spotřeby České republiky...více

České jádro dodalo nejvíc elektřiny v historii

2. 1. 2023

České jaderné elektrárny vyrobily v roce 2022 rekordní množství energie. Do přenosové sítě dodaly téměř 31 TWh elektřiny, o 110 000 megawatthodin více než v předchozím roce. Ušetřily tak přibližně 22,5 milionů tun oxidu uhličitého. Rekordní výroba je výsledkem řady...více

Rozhovor s ředitelem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Richardem Vidličkou

13. 12. 2022

„Tržní mechanismy nejsou vždy dostatečným řešením a nedávné geopolitické problémy spojené s konfliktem na Ukrajině nás postavily před novou realitu“...více.

TZ ČSZE – Kolektivní smlouva vyššího stupně – Dodatek č. 6

6. 12. 2022

Zaměstnavatelé a zaměstnanci v energetice se dohodli na dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně…více.

 
 
 
Temelín optimalizuje svůj provoz. Do přenosové soustavy dodává historicky nejvíc elektřiny.

22. 11. 2022

Historicky nejvyšších výkonů dosahuje v těchto dnech Jaderná elektrárna Temelín. Pomáhá tomu chladné počasí, ale především předchozí modernizace a dobré provozní nastavení. Vyšší výkony se navíc kryjí s obdobím vyšší spotřeby...více.

PRE otevřela na Praze 11 unikátní dobíjecí HUB. Poprvé k dobíjení využívá úložiště z použitých baterií vozů ŠKODA Enyaq.

22. 11. 2022

Pražská energetika ve spolupráci se Škoda Auto DigiLab otevřela na Praze 11 unikátní dobíjecí HUB poprvé k dobíjení využívá také energetické úložiště sestavené z použitých baterií vozů ŠKODA Enyaq…více.

PRE podporuje úsporná opatření, provádí je i u sebe – na provozu svých budov ušetří až 20% energií ročně

8. 11. 2022

Pražská energetika sníží energetickou náročnost svých budov. Zejména jde o regulaci a modernizaci vytápění a osvětlení. Motivem ke snížení spotřeby energií je nejen úspora nákladů, ale především snaha přispět ke stabilitě dodávek energií v zimním období a ke snížení závislosti na fosilních zdrojích…více.

Za 10 minut nabito! ČEZ rozjíždí výstavbu ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektromobily

24. 10. 2022

Jako na klasické benzinové pumpě! Déle se nezdrží řidiči elektromobilů čerpající energii u nových ultrarychlých stojanů ČEZ s výkony 225 nebo 300 kW. Ty vyrostly u dálnic D1, D5 a D35, kde nahradily stanice nižších výkonů. Brzy budou k dispozici i na dalších frekventovaných místech...více.

V Dukovanech vyvezli palivo z reaktoru třetího výrobního bloku a provádí kontrolu reaktoru a bezpečnostních systémů

14. 10. 2022

Bez paliva je od středečního večera reaktor třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které energetici vyvezli z důvodu plánovaných údržbových prací bezpečnostních systémů a pro vnější kontrolu reaktoru. Vyvážka všech 349 palivových...více.

TZ EGÚ Brno – energetici se shodují na nutnosti snížit závislost na dodávce energií z Ruska

11. 10. 2022

Válka na Ukrajině a probíhající energetická krize nutí evropské lídry k urychlení snížení závislosti na ruském plynu a také přehodnocení transformace energetiky. O budoucím vývoji
dekarbonizace, volného trhu s energiemi a roli plynu při výrobě elektřiny a tepla...více.

Vize Skupiny ČEZ

10. 10. 2022

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života…více.

63. Mezinárodní strojírenský veletrh a účast ČSZE

7. 10. 2022

ČSZE se zúčastnil 63. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V rámci doprovodného programu zorganizoval dvě odborné konference…více.

Energetici v Dukovanech opět zvyšují efektivitu výroby a dodávku bezemisní energie

26. 9. 2022

Přínos v podobě 2 385 MWh/rok navíc vyrobené elektrické energie získají energetici v Jaderné elektrárně Dukovany díky náhradě ručních armatur zimních ochran chladicích věží za elektricky a dálkově ovládané…více.

Sev.en Energy vstupuje do solární energetiky

15. 9. 2022

Skupina Sev.en Energy připravuje na Mostecku pět projektů nových fotovoltaických elektráren. Druhý největší producent elektřiny v ČR tak aktivně vstupuje do moderního energetického odvětví. Svoji stávající a aktuálně zcela vytíženou výrobní kapacitu v uhelných elektrárnách tím rozšíří o dalších 130 MW z obnovitelných zdrojů…více.

Přicházející studená fronta zahájí topnou sezónu

14. 9. 2022

Vzhledem k předpovědi počasí, která slibuje v dalších dnech postupně citelné ochlazení až pod průměrnou denní teplotu 10 °C, se teplárny připravují podle místních klimatických podmínek na zahájení vytápění. Někde se začne topit již ve čtvrtek, do pondělí se bude zřejmě topit všude…více.

Odstávka druhého temelínského bloku skončila

13. 9. 2022

Dnes začal druhý temelínský blok vyrábět elektřinu. Operátoři ho k přenosové soustavě připojili po výměně čtvrtiny palivových souborů…více.

V Temelíně zavezli palivové soubory do reaktoru druhého bloku 

30. 8. 2022

Přesně 163 palivových souborů umístili energetici do reaktoru odstaveného druhého bloku. Manipulace trvaly necelé čtyři dny. Plánovaná odstávka druhého bloku je v závěrečné třetině a energetici aktuálně připravují zpětnou montáž reaktoru...více.

V elektrárně Poříčí unikl čpavek, naštěstí pouze cvičně

12. 8. 2022

Pravidelné havarijní cvičení absolvovali zaměstnanci v elektrárně v Trutnově Poříčí. Tentokrát cvičně unikl čpavek. Možnost vyzkoušet si mimořádnou událost prověřila zaměstnance i záchranáře. A všichni obstáli na výbornou...více.

Teplárna Otrokovice dokončila výstavbu akumulátoru

3. 8. 2022

Teplárna Otrokovice dokončila projekt využití odpadního tepla s akumulací ve Zlíně – Malenovicích. Díky tomu bude možné využít dostupné odpadní teplo, dojde ke snížení tepelných ztrát na rozvodech a k poklesu emisí CO2...více.

Zástupci firem apelují na vládu kvůli vysoké ceně energie a plynu

20. 7. 2022

Na včerejší dlouho odkládané schůzce ekonomických ministrů a sociálních partnerů zdůraznili zástupci zaměstnavatelů nutnost zajištění dodávek plynu a zavedení opatření na zmírnění dopadů vysokých cen elektřiny a plynu podle Dočasného krizového rámce. Je to zásadní řešení pro firmy postižené dopadem vysokých cen plynu. Žádné jiné opatření, které zatím bylo přijato nebo se o něm uvažuje, totiž zdražování plynu pro firmy neřeší...více.

PRE podepsala memorandum s Prahou a ŠKODA AUTO, které výrazně pomůže rozvoji elektromobility v hlavním městě

18. 7. 2022

Pražská energetika se stala společně s Prahou a ŠKODA AUTO jedním ze signatářů memoranda o spolupráci při výstavbě nabíjecí infrastruktury na území hlavního města. Všechny strany se v něm zavázaly k vybudování 100 ultrarychlých dobíjecích stanic HPC...více.

13. ročník konference ICOLIM 

10. 7. 2022

Od roku 1992 pravidelně organizuje Live Working Association (LWA) konference pro podporu a rozvoj metod v oblasti prací pod napětím – Mezinárodní konference o údržbě a práci na elektrickém zařízení pod napětím, pod názvem ICOLIM...více.

TZ TSČR – Zahrnutí tepláren do sektorové daně by ohrozilo jejich modernizační investice

7. 7. 2022

Na politické úrovni probíhá diskuse o možném zavedení speciální daně pro energetické firmy, tzv. sektorové daně. Teplárenství však prochází velmi složitým obdobím, kdy se musí vyrovnávat s dopady aktuální energetické krize a...více.

TZ ČEZ – ČEZ jako první česká firma získal certifikát pro své klimatické cíle 

27. 6. 2022

Plán Skupiny ČEZ snížit emise z výroby elektřiny na polovinu do roku 2030 posvětila celosvětově uznávaná odborná iniciativa SBTi…více.

TZ SYSTERM, s.r.o. – 12. ročník mezinárodní soutěže O pohár SYSTHERM, 4. ročník mezinárodní soutěže O křišťálovou kouli SYSTHERM 

16. 6. 2022

SOŠ a SOU Sušice uspořádala společně s generálním partnerem společností SYSTHERM tradiční soutěže odborných dovedností, mimo jiné pod záštitou ČSZE. Celou TZ naleznete zde.

ENERGETIKA KOLEM NÁS – nová publikace ČSZE

14. 6. 2022

Publikace s interaktivními prvky v podobě QR kódů, která uživateli umožní moderní formou nahlédnout do tajů současné energetiky…více.

TZ ČEPS – ČEPS se jako první provozovatel přenosové soustavy připojila k platformě PICASSO

3. 6. 2022

Mezinárodní platforma PICASSO pro přeshraniční výměnu regulační energie byla spuštěna 1. června 2022. Jako první se k ní připojila společnost ČEPS…více.

Svaz průmyslu a dopravy ČR u příležitosti českého předsednictví v Radě EU hostí klíčové zasedání Konfederace evropského podnikání BusinessEurope

31. 5. 2022

V Praze uvítá od 2. do 3. 6. na více než 100 prezidentů, generálních ředitelů a stálých delegátů 40 evropských průmyslových svazů z 35 zemí Evropy. Projednají aktuální témata a priority byznysu pro následující půlrok. Celá tisková zpráva zde. 

Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE za školní rok 2021/2022

27. 5. 2022

Tradiční Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE se uskutečnilo dne 26. května 2022 v prostorách Velkého zrcadlového sálu Ministerstva školství ČR…více.

Dohoda o spolupráci

19. 5. 2022

Ředitel ČSZE Richard Vidlička a hejtman Jan Grolich podepsali dohodu o spolupráci mezi Jihomoravských krajem a SŠEE Sokolnice…více.

Stánek ČSZE na veletrhu AMPER 2022

17. 5. 2022

Srdečně Vás zveme k návštěvě stánku Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, který naleznete v pavilonu P, č. 3.31 na brněnském Výstavišti…více.

TZ ČEPS a ČEZ Distribuce – Součinnost při řešení krizové situace

11. 5. 2022

Výpadek dodávek elektrické energie byl námětem cvičení ČEPS a ČEZ Distribuce. Organizace při něm ověřovaly akceschopnost, reakci a součinnost svých dispečinků…více.

TZ ČEZ – Energetici na Slapech usadili na své místo 60tunový turbínový blok

9. 5. 2022

Po skončení oprav se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh…více.

TZ ČEZ – Elektrárna Dukovany II se připravuje na plně digitální projekt

24. 4. 2022

Novou metodu řízení projektu využívají odborníci při stavbě nové administrativní budovy v Dukovanech. Je postavena na digitalizaci řady činností při řízení projektu…více.

TZ ČEPS – Žebříčková regulace mění princip řízení přenosové soustavy

1. 4. 2022

Společnost ČEPS provedla významnou změnu v řízení sekundární regulace na tzv. žebříčkové řízení, kdy se rozhodujícím faktorem je cena regulační energie dané nabídky…více.

Dohoda o spolupráci

17. 3. 2022

Ředitel ČSZE Richard Vidlička a hejtman Ivo Vondrák podepsali dohodu o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a SŠ elektrotechnickou, Ostrava…více.

TZ ČEPS – Přenosové sítě Ukrajiny a Moldavska byly úspěšně synchronizovány se soustavami kontinentální Evropy

16. 3. 2022

Provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy úspěšně zahájili zkušební synchronizaci přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska…více.

Pracovní setkání zástupců ZZES a ČSZE

4. 3. 2022

V rámci zintenzivnění spolupráce se Zväzom zamestnavatel’ov energetiky Slovenska se uskutečnilo společné setkání obou zástupců svazů…více.

TZ ČEPS – Evropská síť provozovatelů přenosových soustav intenzivně jedná o nouzové synchronizaci Ukrajiny a Moldavska

3. 3. 2022

ENTSO-E vede s Ukrajinou a Moldavskem intenzivní jednání s cílem zjistit rozsah nezbytných opatření, která pomohou zachovat spolehlivý provoz elektrizačních sítí…více.

XXVII. ročník Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických škol

24. 2. 2022

Za podpory Českého svazu zaměstnavatelů v energetice se konala tradiční soutěž v Chomutově. Více informací a video spot můžete zhlédnout zde.

Energetici a bankéři se dohodli na spolupráci

21. 2. 2022

ČSZE a Česká bankovní asociace podepsaly memorandum o spolupráci, které se soustředí především na otázky udržitelného rozvoje a jeho financování…více.

OMEXOM GA Energo a výstavba náhradní přenosové trasy

10. 2. 2022

Náhradní přenosovou trasu v délce 3 150 metrů vyprojektovali a postavili během 28 dnů zaměstnanci společnosti OMEXOM GA Energo…více.

ČEPS uvedla do provozu vedení V497 poškozené tornádem  

1. 2. 2022

Provozovatel přenosové soustavy dokončil opravu a uvedl do provozu vedení V497 mezi transformovnami Sokolnice v Jihomoravském kraji a Stupava na Slovensku…více.

Odborná konference „Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě“

31. 1. 2022

17. ročník odborné konference se koná za podpory Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a to dne 22. 3. 2022 v Brně…více.

ISSA – příspěvek do brožury k problematice BOZP

18. 1. 2022

V současné době ISSA připravuje brožuru k tématu „Near Miss“. Na zpracování příspěvku do této brožury se podílela Pracovní skupina BOZP při ČSZE…více.

Svaz průmyslu a dopravy ČR – COVID-19 – aktuální platná opatření

17. 1. 2022

V návaznosti na usnesení vlády z pátku 14. 1. 2022 připravil SP ČR aktuální pohled na vydaná mimořádná opatření. Dokument s komentářem k platným opatřením naleznete zde. 

Mezinárodní přehlídka odborných dovedností žáků elektrotechnických škol

15. 1. 2022

V termínu 21. – 23. února 2022 vyhlašuje ESOZ a ČSZE již 27. ročník Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických škol…více.

Unikátní preventivní program ČSRES

7. 1. 2022

ČSRES připravilo pro děti preventivní program jehož koncept a program je detailně promyšlen a připraven ve spolupráci s odborníky a bezpečnostními specialisty na energetiku…více.

Mezinárodní robotická soutěž – SOUE Plzeň

7. 1. 2022

„ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“ je robotická soutěž, která se koná v termínu 28. 2. – 3. 3. 2022 v Plzni. Soutěž vyhlašuje Plzeňský kraj, úzce spolupracuje SOUE Plzeň…více.

Výměna regulační energie v Evropě bude spravována softwarem z ČEPS

14. 12. 2021

Společnost ČEPS zahájila implementaci centrálního nástroje, který bude spravovat přeshraniční kapacitu pro výměnu regulační energie provozovatelů PS v Evropě. Celá zpráva zde.

Třicet let ČSZE

10. 12. 2021

Český svaz zaměstnavatelů v energetice připravil souhrnný materiál, který představuje působení ČSZE v oblasti energetiky, teplárenství a odborného školství…více.

Kolektivní smlouva vyššího stupně – Dodatek č. 5

2. 12. 2021

Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců završili kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 5 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně…více.

Svaz průmyslu seznámil bankovní radu ČNB s dopady růstu cen na firmy

25. 11. 2021

Říjnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi firmami potvrdil, že bariérou číslo jedna je pro firmy růst cen řady klíčových vstupů a jejich nestabilita. Celá tisková zpráva zde.

ČSZE – vydání publikace k projektu

24. 11. 2021

Český svaz zaměstnavatelů v energetice vydal publikaci v rámci projektu “Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru”…více.

ISSA – publikace u příležitosti 50. výročí vzniku Sekce elektřina

17. 11. 2021

Dokument připomíná 50 let historie a mimořádných úspěchů elektroenergetické sekce ISSA v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…více.

62. Mezinárodní strojírenský veletrh a účast ČSZE

12. 11. 2021

ČSZE se zúčastnil 62. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V rámci doprovodného programu zorganizoval dvě odborné konference. Více naleznete zde.

Tisková zpráva – IFIEC

18. 10. 2021

Mezinárodní federace průmyslových spotřebitelů energie vydala tiskovou zprávu k současné situaci na energetické trhu. Originální znění naleznete zde.

Tisková zpráva – ČSZE, KZPS, SVSE

14. 10. 2021

Zástupci ČSZE, KZPS a SVSE se dohodli na vzájemné spolupráci při analýze výjimečné situace na energetické trhu a na vytvoření expertního týmu. Celá tisková zpráva zde.

ČEPS udělila medaile za bezpečnost

13. 10. 2021

Provozovatel přenosové soustavy udělil zástupcům bezpečnostních složek „Medaile za bezpečnost ČEPS“…více.

Energetika 2021

27. 9. 2021

Na konferenci „Energetika 2021“ vystoupil jako moderátor bloku s názvem „Jaké budou změny v přenosu a distribuci energií?“ Ing. Richard Vidlička, MBA, ředitel ČSZE…více.

E15 – Evropa řeší investice do zelené energetiky a růst cen

22. 9. 2021

Ing. Richard Vidlička, MBA, ředitel ČSZE se zúčastnil debaty v rámci International Energy Clubu v Ostravě. Celý článek naleznete…zde.

Otrokovická teplárna zahájila vytápění

20. 9. 2021

Teplárna Otrokovice zahájila dodávky tepla pro vytápění domácností i firem. Topit se začalo dříve než vloni…více.

Sdružení velkých spotřebitelů energie je novou sekcí ČSZE

29. 8. 2021

SVSE je od 1. 8. 2021 novou sekcí ČSZE. Činnost sekce spočívá především v obhajobě a prosazování zájmů spotřebitelské strany při nákupu energií…více.

ČSZE – Vydavatel časopisu ENERGETIKA

29. 8. 2021

ČSZE se znovu stal vydavatelem časopisu ENERGETIKA, s cílem vytvořit respektovanou komunikační a znalostní platformu pro český energetický sektor…více.

ČEPS – Vedení V052 u Temelína bylo opět uvedeno do provozu

23. 8. 2021

Společnost ČEPS dokončila opravu a uvedla do provozu vedení V052 mezi Jadernou elektrárnou Temelín a transformovnou Kočín…více.

Aktualizovaný hygienický manuál SP ČR

12. 7. 2021

Přehledné shrnutí veškerých platných nařízení a hygienických opatření, které můžete nově zanést do svých vnitřních předpisů…více.

ČEPS zahájila u Břeclavi výstavbu náhradní přenosové trasy

7. 7. 2021

Společnost ČEPS ve spolupráci s dodavateli začala urychleně stavět náhradní přenosovou trasu vedení V497 poblíž Břeclavi…více.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzval vládu, aby Českou republiku připravila na život s covidem a dalšími pandemiemi 

17. 6. 2021

Všichni ústavní činitelé, poslanci i senátoři, by měli odložit předvolební, volební i povolební spory a připravit naši zemi na nadcházející období po pandemii…více.

Svaz průmyslu a dopravy ČR – Senát schválil návrh kurzarbeitu 

15. 6. 2021

Svaz průmyslu vítá schválení návrhu tzv. kurzarbeitu. Senátem prošel ve znění, které schválila Poslanecká sněmovna a Svaz průmyslu na něm spolupracoval společně s desítkami dalších odborníků…více.

Zatmění Slunce si vyžádalo koordinaci napříč Evropou 

10. 6. 2021

Částečné zatmění Slunce, které se v České republice projevilo dne 10. 6. 2021 v rozmezí přibližně 11:40 – 13:40, způsobilo pokles výroby fotovoltaických elektráren…více.

Dosud největší cvičení ČEPS a NÚKIB prověřilo, jak by energetici zvládli kyberútok 

10. 6. 2021

Procvičit reakci na krizovou situaci způsobenou kybernetickým útokem a upevnit součinnost při řešení dopadů kybernetických hrozeb…více.

ČEPS – Do řízení elektrizační soustavy se zapojili noví agregátoři

4. 6. 2021

Společnost ČEPS uzavřela smlouvu o poskytování služeb výkonové rovnováhy se dvěma novými integrovanými agregátory, společnostmi innogy Energo a Nano Energies…více.

Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE za školní rok 2020/2021

27. 5. 2021

Tradiční Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE se uskutečnilo dne 27. května 2021 v prostorách Velkého zrcadlového sálu Ministerstva školství ČR…více.

SPŠT – 43. ročník soutěže středoškolských odborných prací

17. 5. 2021

Na Střední průmyslové škole v Třebíči se koncem dubna 2021 uskutečnilo krajské kolo 43. ročníku soutěže středoškolských odborných prací…více.

Učitelské noviny – Energetika bude nově certifikovat své odborné školy

29. 4. 2021

Ostatně v tomto období se kdysi zrodila myšlenka jednotných závěrečných zkoušek. Příklad dobré praxe nyní poskytly energetické školy…více.

Energie+

27. 4. 2021

V rámci deníku MF DNES, vydavatelství MAFRA, byla vydána příloha Energie+, ve které ČSZE shrnul své aktivity a popsal současnou situaci v energetice….více.

Tušimická baterie v testování obstála

26. 3. 2021

Společnosti ČEZ a ČEPS vyzkoušely v rámci projektu BAART zapojení velkokapacitního bateriového systému pro poskytování služeb výkonové rovnováhy…více.

Diskuzní fórum „Home office v kontextu sociálního dialogu“

11. 3. 2021

Dne 11. 3. 2021 uspořádal ČSZE on-line diskuzní fórum na aktuální téma „Home office v kontextu sociálního dialogu“…více.

Třicet let existence Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, 1991 – 2021

3. 3. 2021

Český svaz zaměstnavatelů v energetice vznikl na začátku roku 1991, tedy v období, kdy ještě Česká a Slovenská Federativní Republika…více.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo k 1. 3. 2021 mimořádné opatření

3. 3. 2021

V souvislosti s ochranou obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19…více.

Vyjádření k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády
č. 1049, č. 1291, č. 54 a č. 137 od 15. února 2021

18. 2. 2021

Usnesením vlády č. 125 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 15. února 2021 do 28. února 2021…více.

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR

18. 2. 2021

Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19…více.

ČEPS spustila nový Vyjadřovací portál

21. 1. 2021

ČEPS, a.s. provozovatel přenosové soustavy spustil začátkem roku 2021 na svých webových stránkách aplikaci Vyjadřovací portál…více.

ISSA – Sekce elektřiny – nové video k bezpečnosti práce

21. 1. 2021

ISSA zveřejnila nové video s pracovními bezpečnostními postupy s názvem „Fantastická pětka“…více.

Členská základna ČSZE navýšena o osm nových členských subjektů

8. 1. 2021

V průběhu roku 2020 představenstvo ČSZE přijalo, projednalo a následně schválilo vstup 8 nových členských subjektů… více.

Kolektivní smlouva vyššího stupně – Dodatek č. 4

9. 12. 2020

Dne 9. prosince 2020 završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 4 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené…více.

Valná hromada ČSZE

3. 12. 2020

V termínu 3. – 7. 12. 2020 se konala Valná hromada ČSZE. Z důvodu vládních opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19 se poprvé v historii…více.

Nové webové stránky ČSZE

2. 12. 2020

Webové stránky ČSZE dostaly po letech „nový kabát“. Ani v době koronavirové jsme nezaháleli a intenzivně jsme pracovali…více.

Svatomartinská výzva

13. 11. 2020

ČSZE podporuje Svatomartinskou výzvu z 11. listopadu 2020, která cílí „k podpoře budoucnosti českého hospodářství prostřednictvím skutečné reformy…více.

Změny v energetice přinesou nové příležitosti i pro průmysl – rozhovor s Richardem Vidličkou, ředitelem ČSZE v časopise Spektrum SP ČR

2. 11. 2020

Energetika prochází v posledních letech zásadní proměnou. „Stírají se rozdíly mezi jednotlivými energetickými odvětvími nebo dokonce průmyslovými obo­ry,“ říká ředitel ČSZE…více.